onsdag 16 februari 2011

Gårdagens interpellationsdebatt om bostäder

Under gårdagens interpellationsdebatt tycker jag att det åter blev ganska tydligt att socialdemokraterna inte har någonting att komma med på bostadspolitikens område som skulle kunna leda till ett ökat byggande av bostäder över tiden. Möjligen kan den typen av riktade subventioner som socialdemokraterna om och om igen förespråkar ha en viss verkan i ett kort perspektiv, men frågan återstår: Vad blir den verkliga effekten och vilka blir konsekvenserna i övrigt? Detta framförallt mot bakgrund av de byggkostnadsnivåer vi har i Sverige.

Här finns en länk till mitt första anförande i debatten där jag förklarar vår inställning till hyresrätter med anledning av den diskussion som uppkommit efter de senaste dagarnas artiklar i DN.

I en del av sitt anförande sade Maryam Yazdanfar (S) följande: "Anti Avsan har, tror jag, läst in sig på något slags socialdemokratisk bostadspamflett och står här och vurmar för hyresrätten. Moderaterna måste ha haft en bostadspolitisk kurs med inriktning på hyresrättsvurmande."

En del av mitt svar till Maryam Yazdanfar blev följande: "Å ena sidan ifrågasätter man vad vi tycker om hyresrätter och bostadspolitiken över huvud taget. Å andra sidan säger man att man tycker att det låter som att vi har gått någon kurs som gäller hyresrätten. Svaret är politikutveckling, och det kanske alla partier förr eller senare blir på det klara med att man måste ägna sig åt. ...... Men återigen faller man ned i gamla hjulspår. Det ser vi på andra områden också. Det Maryam Yazdanfar säger här och nu, och som hon också sade under den bostadspolitiska debatten i anslutning till budgetpropositionen, är att man ska bota den sjuke med samma medicin som har framkallat sjukdomen. Har ni inte vaskat fram någonting bättre under den här tiden? Det talades om en eftervalsanalys. Den måste ju ha lett till någonting, eftersom bostadspolitiken nu är ett så oerhört viktigt område."

Här finns hela mitt andra anförande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar