måndag 21 februari 2011

Nya nomineringsregler


I dag har DN en artikel om det arbete som har skett i "Arbetsgruppen för översyn av nominneringsprocessen i Stockholms stad och län".

Att det fanns ett medialt intresse för olika omständigheter som uppmärksammades i samband med provvalet - framförallt i Stockholms stad - har ju stått klart ända sedan frågorna kring nomineringsprocessen blev aktuella. Att dessa interna processer fortfarande är intressanta är inte heller förvånande med tanke på den position som Moderaterna har i Sverige i dag.

I arbetsgruppen - där jag är ledamot - har vi kommit så långt att ett förslag nu finns ute på remiss i organisationen. Efter att remissvaren har kommit in ska dessa bearbetas innan ett slutligt förslag läggs fram för beslut på förbundsstämmorna i Stockholms stad och län. Tågordningen framgår inte riktigt av artikeln vilket också påpekas på hemsidan för Moderaterna i Stockholms stad och län.
.
Att det har funnits brister i systemet framgår också av artikeln och genom de förslag till förändringar som nu är ute på remiss.

1 kommentar:

  1. På vad sätt kommer detta göra nomineringsprocessen mer transparent?

    SvaraRadera