måndag 14 februari 2011

Moderaterna om hyresrätter

Många frågar om Moderaterna är negativa till hyresrätter i Stockholms innerstad. Det är vi absolut inte. Statsministerns uttalande i dagens DN (2011-02-14) var inte avsett som ett ifrågasättande av hyresrätten som boendeform i Stockholms innerstad, utan som en beskrivning av de problem som finns på bostadsmarknaden i dag. Problem som bland annat återspeglas i långa bostadsköer, liten omflyttning och ett lågt bostadsbyggande under en lång följd av år.

Moderaterna anser att hyresrätten är en viktig boendeform som passar många människors behov och önskemål. En fungerande och rörlig bostadsmarknad kräver att det finns ett tillräckligt antal hyresrätter. För oss är det viktigt med valmöjligheter vilket i sin tur kräver en blandning av olika boendeformer. Detta inte minst för att människor ska kunna få en bostad som passar deras behov i livets olika skeenden. Även vår arbetslinje kräver en fungerande bostadsmarknad så att människor kan flytta till jobb eller studier. Samtidigt är det viktigt att slå fast att vi inte anser att det är politiker som ska bestämma hur människor ska bo eller vilka boendeformer som är att föredra framför andra – det gör människor bäst själva.

Tillsammans med bostadsmarknadens parter har Alliansen arbetat fram nya spelregler för de kommunala bostadsaktiebolagen och infört nya regler för hyressättningen. Genom de nya regler som trädde i kraft den 1 januari 2011 har det skapats förutsättningar för en bättre fungerande hyresbostadsmarknad, vilket långsiktigt stärker hyresrättens ställning som boendeform. Hyresgästerna har samtidigt fått en ny skyddsregel som ska motverka kraftiga hyreshöjningar.

Vi har också gjort det lättare att bygga nya bostäder genom att förenkla reglerna kring planprocessen. Som ett led i detta träder en ny plan- och bygglag i kraft den 2 maj 2011. Vi har även gjort en kompetenssatsning för att förbättra tillämpningen av plan- och byggreglerna hos kommuner och länsstyrelser. Vi har en stark ambition att vara ett parti som visar lokalt ledarskap i syfte att skapa goda möjligheter för ett långsiktigt hållbart bostads- och samhällsbyggande.

Som en självklar del i allt detta finns det också en tydlig ambition att ska byggas fler hyresrätter i Sverige. Tre av fyra kommuner i landet anger att det finns en brist på hyresrätter. Vi vill se ett fungerande bruksvärdessystem som skapar förutsättningar för att fler hyresrätter produceras, som ger trygghet och utgör ett viktigt skydd för hyresgästerna mot oskäliga hyreshöjningar. Vi kommer att fortsätta arbetet med hur hyresrätten kan utvecklas och göras mer attraktiv. Fler bostäder, en mångfald av olika boendeformer och en fungerande hyresbostadsmarknad behövs för att fler människor ska kunna få en bostad som passar deras behov, för en fungerande arbetsmarknad och för fortsatt tillväxt.

1 kommentar:

  1. 2006-2010 20 000 hyresrättslägenheter sålda i allmännyttan. Nybyggda till kommna Hyresrätter 6000 under åren 2006-2010. Summa -14000 hyresrätter under åren 2006-2010 i Stockholm. utbudet har såldes minskat med 14000 hyresrätter i Stockholm. Stärka hyresrättens roll ? Vad menar du ? Siffrorna visar ju tvärtom. Läs scb.

    SvaraRadera