måndag 21 februari 2011

Nej till sprutbyten

Detta skulle kunna vara välanvända sprutor och kanyler från ett sprutbytesprogram

På Brännpunkt i SvD finns i dag en debattartikel om sprutbyten. Jag tycker att artikeln är bra och välskriven och den kan sättas i klar kontrast mot de dåligt underbyggda argument som så ofta framförs för att sprutbytesprogram skulle vara effektiva.

Jag har sett narkotikamissbruket på nära håll som polis och vet en hel del om missbrukares riskbeteenden. Ett argument som inte finns med i Brännpunktsartikeln är att HIV-smittan kan finnas på alla andra "verktyg" som missbrukaren använder och behöver för sitt missbruk. Det handlar om skedar, tussar, små burkar med vatten och annat. På så sätt skulle risken till och med kunna öka genom att missbrukaren tror att så länge som själva sprutan och kanylen är "rena" så finns inte risken för HIV-spridning. Detta har också påpekats från organisationen Kriminellas revansch i samhället (KRIS).

Negativa effekter av sprutbytesprogram kan studeras i Schweiz och möjligen också i Norge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar