fredag 22 juli 2011

Tankarna går till Norge

Så var det Norges tur att drabbas av den hänsynslösa och fega terrorismen som riktar sig mot oskyldiga människor och det civila samhället. Mina tankar går till Norge och de händelser som har inträffat där. När sådana händelser inträffar på nära håll blir de mindre abstrakta för människor i Sverige och därmed mer påtagliga. Många inser då att det inträffade kanske lika gärna kunde ha skett Sverige och i Stockholm.

Det är inte ofta man känner att man vill "träda i tjänst" som polis och hjälpa till, men detta är definitivt ett sådant tillfälle. För det första handlar de om att hjälpa skadade och anhöriga på alla lämpliga sätt. För det andra måste eventuella ytterligare terrorhandlingar förhindras. Sedan är det viktigt att det bringas klarhet i vilken eller vilka som ligger bakom händelserna i Norge och att de skyldiga kan lagföras. Då handlar det inte bara om de personer som har varit direkt delaktiga i gärningarna utan också medhjälpare som har stått en bit från händelsernas centrum, andra som biträtt med råd och dåd och framförallt de som iscensatt terrorhandlingarna, finansierat dem eller på andra sätt sett till att de kan utföras.

När det gäller motivbilden går det för närvarande inte att säga något mer bestämt. Enligt uppgift från norska polisen verkar den gripne mannen vara identisk med gärningsmannen från Utöya, en man med norsk etnicitet. Enligt olika bedömare lutar det för närvarande mer åt att det är något internt norskt motiv bakom händelserna än att det skulle vara frågan om internationell terrorism. Det är dock för tidigt att säga något bestämt om detta just nu.

DN, SvD, Expressen, Aftonbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar