onsdag 27 juli 2011

Lockpris - utgångspris - acceptpris - accepterat pris

I samband med försäljningar av fastigheter och bostadsrätter har lockpriser - åtminstone i vissa avseenden och i vissa situationer - retat många. Med nya fastighetsmäklarlagen (ett lagstiftningsärende som jag var ansvarig för i Civilutskottet) infördes bland annat regler om att fastighetsmäklare ska vara skyldiga att föra anteckningar över uppdrag och upprätta förteckningar över anbuden som lämnas på fastigheter. Dokumentationen ska överlämnas till säljare och köpare. Däremot lagstiftades det inte särskilt mot lockpriser.

När det gäller lockpriser, vilket i praktiken motsvaras av det som ofta kallas för utgångspris, har Mäklarsamfundet sagt sig vilja ta egna initiativ mot att man använder sig av sådana. Jag har förståelse för att säljare vill ha så bra betalt för sina försäljningobjekt som möjligt men det kan inte ske på vilket sätt som helst. Om det till exempel bara finns en köpare men säljaren inte vill sälja till angivet pris av det skälet att säljaren har förväntat sig en budgivning och ett högre pris kan man säga att priset är ett lockpris. Ett annat exempel - kanske inte helt ovanligt trots allt - är att det har förekommit en budgivning där kanske inte så många köpare har lämnat bud, men endast en köpare återstår och trots detta vill säljaren inte sälja till det pris som uppnåtts vid budgivningen. Säljaren vill då att köparen ska bjuda över sig själv. En mycket märklig situation tycker många av de köpare som hamnat i en sådan situation, alldeles oavsett om termen fri prövningsrätt använts i annonsen.

Under alla förhållanden meddelar TT att Mäklarsamfundet nu inför en rekommendation om vad man kallar för "accepterat pris" för Stockholms innerstad.

"Med åtgärden vill man skapa förtroende för mäklarkåren och visa att branschen tar sitt ansvar för en sund prisutveckling", säger Jeanette Gustafsdotter, vd för Mäklarsamfundet, till TT.

Den nya termen accepterat pris sägs egentligen vara samma sak som som acceptpris. En term som mäklare har använt som andrahandsalternativ till utgångspris och som annars brukar förknippas med bostäder som varit ute länge till försäljning och visat sig vara svårsålda. Att accepterat pris ska anges har planerats under lång tid och sägs inte ha någonting att göra med det nuvarande läget på bostadsmarknaden.

Accepterat pris och acceptpris innebär att säljaren har gått med på att acceptera det angivna priset som försäljningspris.


UPPDATERING (2011-07-28)

ABC-nytt hade i går ett inslag om Mäklarsamfundets initiativ.
Här finns en länk till det inslaget. Här finns också en länk till en kort artikel om detta på SVT:s hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar