torsdag 28 juli 2011

Fler i arbete och minskad arbetslöshet

I dag presenterade SCB sin månadsvis återkommande arbetskraftsundersökning (AKU) för juni 2011:

Jämförelsen i undersökningen sker bland annat med samma månad ett år tidigare. Om man gör den jämförelsen visar resultatet för juni 2011 att antalet anställda ökade med 111 000, varav 86 000 fler hade en fast anställning jämfört med juni 2010. Även antalet ungdomar med en fast anställning ökade med 33 000 till 224 000.

Antalet sysselsatta var i juni 2011 totalt 4 754 000 personer i åldern 15-74 år, vilket är en ökning med 97 000 jämfört med juni 2010.

Arbetslöshetstalet minskade med 0,7 procentenheter till 8,8 procent och totalt var
458 000 arbetslösa. Antalet arbetade timmar ökade med 2,2 procent.

När det gäller sysselsättningen ser vi en fortsatt positiv trend men förändringstakten är avtagande. Sysselsättningsgraden visar också en fortsatt positiv trend (en ökning med 0,8 procent) som är något starkare för kvinnorna än för männen.

Antalet sysselsatta ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 593 000 och jämfört med juni 2010 var det 28 000 fler, en ökning med 4,9 procent.

Viktigt att notera i sammanhanget är att arbetslösheten normalt sett har en säsongsmässig topp i juni månad.

Här finns en länk till SCB:s pressmeddelande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar