tisdag 5 juli 2011

Frågan om energieffektiviseringar

I går deltog jag i en debatt om energieffektiviseringar som grundades på en rapport som SABO har tagit fram. Miljöaktuellt skriver om debatten i dag. I artikeln står bland annat följande:

"Mp-språkröret Åsa Romson konstaterade att energieffektiviseringar i fastighetsbranschen alltid betalar sig över tid rent samhällsekonomiskt. Däremot är det inte alltid som energieffektivisering betalar sig företagsekonomiskt och att det därför är viktigt att det finns en samverkan mellan det offentliga och det privata.- Rot är en väldigt kraftfull subvention och därför är det alltdeles utmärkt att använda rot-systemet till lyckas med en bärande politisk idé, sa hon i panelen där hon fick medhåll från Ingela Nylund (S) som sitter i riksdagens näringsutskott.

I panelen fanns emellertid Moderaternas bostadspolitiske talesperson Anti Avsan och han tyckte långt ifrån inte att det var lika självklart att ett klimat-rot skulle vara något positivt för att nå energieffektiviseringsmålen. - Rot-systemet kom till för att motarbeta svart arbetskraft. Förslaget från Miljöpartiet är väldigt opreciserat och luddigt. Jag tror dessutom att det är farligt att aktörerna idag sitter och väntar på att få pengar för att påbörja arbetet med energieffektivisering. I panelen fick Anti Avsan i sin tur med sig statssekreterare Ulf Pärbo (Kd)."

Här finns en länk till Miljöaktuellts artikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar