onsdag 13 juli 2011

Övervaka bolånemarknaden!?

Sverige måste övervaka det ekonomiska läget (inklusive bolånemarknaden) och vara berett att vidta rätt åtgärder utifrån olika scenarion. Det skriver Internationella valutafonden (IMF) i en konsultationsrapport på onsdagen enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Konsultation hölls mellan den 19 maj och den 1 juni med en stab från IMF och finansminister Anders Borg, riksbankschefen Stefan Ingves och andra företrädare för regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgäldskontoret. Rapporten bygger på denna konsultation.

Det konstateras i rapporten att det har skett en stark återhämtning av den svenska ekonomin och att inflationen nu ligger i linje med uppsatta mål, men att arbetslösheten fortfarande är något hög. Enligt IMF bör Sverige stå berett att vidta nödvändiga åtgärder beroende på hur den ekonomiska situationen utvecklas.

IMF konstaterar att bolånemarknaden "kylts av" något på sistone, men att en betydande nedåtkorrektion av priserna bör komma och att detta också är troligt. Även om de närliggande finansiella riskerna med läget på bolånemarknaden anses tyglade bör ytterligare åtgärder genomföras om ett prisfall påverkar konsumtionen negativt eller om den finansiella stabiliteten hotas.

Här finns det anledning att framhålla att ingen tyngre inhemsk bedömare tidigare har påstått att det skulle finnas någon "bolånebubbla" i Sverige. Alla har dock uppmanat till stor försiktighet och vaksamhet. Beträffande risken för prisfall på bolånemarknaden har den samlade bedömningen varit att något kraftigare prisfall inte är att vänta eftersom bostädernas substansvärden i allt väsentligt motsvarar belåningsgraden. Åtskilliga har dock bedömt att det bör ske en stagnation i prisutvecklingen när det gäller bostäder och har samtidigt påpekat att utbudet av bostäder till salu för närvarande är mycket stort. Antalet objekt som är till salu på exempelvis Hemnet har sagts vara rekordhögt.

Det återstår att se om IMF får rätt i sin bedömning även om jag för egen del inte heller tror på en betydande nedåtkorrektion av priserna. Möjligen att de minst attraktiva objekten sjunker något i pris - bland annat beroende på det stora utbudet av bostäder till salu. Objekten i mittensegmentet kommer möjligen att stagnera när det gäller prisutveckling medan de mest attraktiva objekten fortsätter att öka i pris, dock möjligen inte i samma takt som tidigare. Vår inhemska fastighetskris hade vi under 1990-talet och det finns ingenting som pekar på att kreditgivningen skulle ha varit lika lättvindig efter den krisen som innan. Ränteläget har tveklöst - i förening med hushållens ökade inkomster - medgett en hög belåningsgrad av bostäder genom att hushållen helt enkelt har haft råd med högre lånebelopp på grund av den låga räntan (som nu är på väg uppåt).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar