måndag 18 juli 2011

Bolån och finansiell stabilitet

På den moderata civilkommittens blogg skrev jag i går om "Bolån och finasiell stabilitet". Detta med anledning av det stresstest som den europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) i samarbete med nationella tillsynsmyndigheter genomfört på europeiska banker.

De fyra svenska bankerna - som blev föermål för det aktuella testet - klarade sig med god marginal. De svenska bankerna tillhör de bäst kapitaliserade i Europa och har därmed god motståndskraft mot eventuella negativa händelser.

Detta resultat är viktigt för Sverige och för tilltron till svensk ekonomi och för svenskarnas förtroende för svenska banker. Ett sådant resultat som detta, som redovisas öppet, bidrar till att skapa finansiell stabilitet. Bolånekunderna kan därför i vart fall känna tilltro till de svenska bankernas förmåga att klara kriser.

Mer om detta kan du läsa här, eller på regeringens hemsida som du hittar här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar