fredag 6 mars 2009

Pressklipp från Dagens Handel

I veckans nummer (10) av tidningen Dagens Handel har jag och min utskottskollega Katarina Brännström en artikel publicerad, med anledning av EU:s uppdaterade leksaksdirektiv.

Artikeln finns inte på nätet och jag återger den därför i dess helhet nedan.

Säkra leksaker - för barnens skull

Flamskyddsmedel i nallebjörnar, kadmium i färgkritor och krom i radiostyrda bilar, är några exempel på erkänt farliga ämnen som nu ska förbjudas i leksaker. När leksaksdirektivet inom EU uppdateras föreslås förbud mot cancerframkallande och mutagena ämnen och för ämnen som kan påverka fortplantningsorganen.

Sverige är ett föregångsland i EU när det gäller barns säkerhet. Vi har lägst antal barnolycksfall och lägst dödlighet orsakad av barnolyckor i hela världen. Regeringens inställning är att produkter som riktas till barn ska ha så säker konstruktion som möjligt. Det finns absolut inget som kan rättfärdiga att leksaker säljs som medför uppenbara risker för våra barn. Att riskerna i vissa fall kan undvikas genom att föräldrar ständigt övervakar sina barn är inte realistiskt.

Leksakers säkerhet är nu en prioriterad fråga inom EU. Ett barn som råkar svälja en magnet riskerar allvarliga skador. För bara ett par veckor sedan beslutade kommissionen att kräva varningar på alla leksaker som innehåller magneter som är små nog att kunna sväljas. Sverige har varit det mest pådrivande landet i arbetet inför beslutet, men vi vill ha ett totalförbud mot farliga magneter. Det är trots detta ett tydligt steg framåt att det från och med den 21 juli blir förbjudet att sälja sådana leksaker utan korrekt varning.

I dag kan varningar på leksaker vara mycket svårlästa. Konsumenterna kan behöva se själva varningen redan vid inköpet och därefter ibland också påminnas om varningen när leksaken används. Varningar bör därför vara synliga vid köpet och på själva leksaken.

Konsumenter har makt och marknaden är känslig för konsumentmakt. Alla borde vara kritiskt granskande, särskilt när det gäller leksaker. Till exempel kan man som konsument fråga i butiken om produkten är flamskyddad och i så fall med vilket ämne. För handelns del är det viktigt att man är påläst på regelverket och beredd att ge kunniga och korrekta svar till konsumenterna. Det är också viktigt att myndigheterna regelbundna marknadskontroller och att kontrollerna görs på alla försäljningsställen, inte minst av konkurrensskäl. Många leksaker säljs på marknader och tillfälliga försäljningsställen. För småbarnsföräldrar är det viktigt att kunna lita på att barnen inte utsätts för faror med de leksaker som vi köper till dem.

För oss handlar det om att ständigt hitta nya vägar och instrument att hantera den utveckling som påverkar våra barns vardag. Regeringens mål är att Sverige alltid ska värna om barns säkerhet och nu är vi en bit på väg.

Katarina Brännström (M),Civilutskottet

Anti Avsan (M), Civilutskottet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar