torsdag 12 mars 2009

Civilrättsliga sanktioner = IPRED-debatt

Gårdagens debatt på Tekniska museet blev en nyanserad tillställning där ingen i panelen och inte heller någon i publiken var särskilt extrem i sina ståndpunkter trots fundamentala skillnader i åsikter när det gäller skyddet av upphovsrätten på Internet. Vad som är klart är dock att alla inte har riktigt klart för sig vad de nu aktuella ändringarna i lagstiftningen innebär. Som parentes bör nämnas att Riksdagen redan har fattat beslut i lagstiftningsärendet, ”Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område …”.

Hela debatten kan ses här på ”Bambuser”. Den finns också omnämnd i Svenska Dagbladet där samma inspelning finns tillgänglig. Debatten har också föranlett en artikel på nyheter24.se. Jag vill dock påstå att jag inte är helt korrekt citerad. Jag talade inte om upphovsrättsbrott utan om upphovsrättsintrång vilket täcker både brottsliga förfaranden och sådant som man kan angripa inom ramen för tvistemålsförfarandet.

Efter att ha fått höra argumenten kring varför Kungliga Biblioteket (KB) skulle tvingas stänga sina öppna nätverk framstod det väl klart att detta byggde på bristande kunskap om regelverkets funktion. Att även en rättighetshavare i fortsättningen kan få tillgång till IP-nummer genom ett av domstol beslutat informationsföreläggande innebär ju inte att man därigenom kan säga vem som har utfört intrånget. Pelle Snickars från KB tycktes tro att saken var klar så fort en rättighetshavare hade fått tillgång till ett IP-nummer.

Det räcker inte med ett IP-nummer för ett bifall till en talan om upphovsrättsintrång. Det erfordras ytterligare omständigheter. Det måste föras i bevis vem som har utfört intrånget och således ska vara ansvarig för den skada som uppkommit. Skadan ska för övrigt också bevisas. Beviskravet för att få bifall till en talan i ett tvistemål är att det som rättighetshavaren påstår ska vara styrkt. För att få ett av domstol beviljat informationsföreläggande krävs däremot sannolika skäl för att intrång har förekommit. Dessutom måste det göras en proportionalitetsbedömning. Informationsföreläggande får meddelas endast om skälen uppväger den olägenhet, eller men i övrigt, som åtgärden innebär för den som drabbas.

Om KB:s öppna nätverk stängs ned på grundval av en missbedömning av situationen får ju KB naturligtvis själv bära konsekvenserna av detta.

25 kommentarer:

 1. Det finns väl fler problem och frågetecken ang KB och andras öppna nätverk, Rasmus var inne på en aspekt. Just vad är en ISP? Räcknas KB som en ISP när de ger folk tillgång till internet? Gör ett internetkafé det? Hur är det med spelhallar?


  Det kommer onekligen bli intressant att se hur det utvecklar sig, för tyvärr tror jag precis som många andra att detta är ett slag i luften som endast kommer gynna anonymiseringstjänster och andra grejjer så kommer polariseringen ev. öka då rättighetsorganisationerna kommer kräva mer.

  I Danmark har man tydligen lagt ner att hitta fildelare genom Ipred efter som flera blivit frikända pga att de haft öppna nätverk, inte varit hemma etc.

  SvaraRadera
 2. Det du redogör för är hur ni politiker tolkat den proposition som riksdagen antog den 25/2-09. Hur praxis kommer att utvecklas och vilken tolkning som kommer att gälla, kan ingen idag säga med säkerhet innan lagen prövats i domstol.

  Som du vet finns det även andra tolkningar av hur lagen är skriven så vi får se tiden an och se hur den faktiska tillämpningen till slut kommer att ske.

  Det är därför av vikt att personer som sitter i auktoritetsliknande positioner, som t.ex du gör, inte för fram sina åsikter som varandes fakta, utan just åsikter.

  Har du fel i din bedömning och i din åsikt så har du vilsefört människor genom att få din åsikt att framstå som ett klarlagt faktum.

  SvaraRadera
 3. "Om KB:s öppna nätverk stängs ned på grundval av en missbedömning av situationen"

  ... så får man fråga sig om lagstiftningen varit otydlig och låter sig missbedömas (om detta nu var en missbedömning). Kanske kunde lagstiftarna stifta en lag som gör det tydligt att öppna nätverk i allmänhet och Kungliga Bibliotekets verksamhet i synnerhet är laglig.

  SvaraRadera
 4. Det låter ju fint.

  Men om KB får ett kravbrev, från vilken del av KBs budget ska då pengarna tas för att bestrida detta i tingrätten?

  SvaraRadera
 5. Vad bra att du ser på detta så positivt.

  Då kanske du kan övertyga Kungliga Biblioteket (KB) att fortsätta med sitt öppna trådlösa nätverk?

  Och då även bistå dem med din juridiska kompetens ifall de nu blir tvugna att svara på kravbrev från upphovsrättsjurister, och vinna en domstolsprocess.

  Då skulle du verkligen göra en insats för demokratin i Sverige. :-)

  Det är inte tanken som räknas det är ens handlingar som räknas. Som man säger; ”En handling säger mer än 1000 ord!”

  SvaraRadera
 6. Känner mig föranlåten att dra till med ett uttryck i tiden "Snälla, snälla, snälla, snälla!" Var är din fantasi och inlevelseförmåga? Du är van att vistas i domstolslokaler men hur tror du en vanlig svensk skulle känna inför att tvingas stå inför skranket och få sin oskuld ifrågasatt av bolagsjurister, med miljarder i ryggen och med vetskap om att förlorar jag, måste jag sälja allt jag äger och har?

  Du bagatelliserar det hela och får det att verka vara något av en sport eller intellektuell utmaning, när det för de flesta skulle vara en Kafka-upplevelse: att bli dragen inför rätta för någonting man inte har har en aning om och där det diskuteras i termer långt ovanför ens huvud. Eftersom det är ett civilmål, har man ju inte rätt till en offentlig försvarare heller.

  Som du nog förstått av mitt sätt att uttrycka mig, är jag ingen ungdom längre. Jag har, i de senaste tio riksdagsvalen, alltid röstat på moderaterna, eftersom jag, naivt nog, trott att de var de främsta garanterna för personlig frihet och integritet. Döm om mitt smärtsamma uppvaknande till insikt att dessa värden bedöms vara något av gammeldags griller för dagens moderater.

  Beatrice Ask, lite drygt årsbarn med mig, har tidigare brunnit starkt för integritetsfrågor, men är nu blott en skugga av sitt forna jag, om ens det. När uttalade hon sig till försvar av personlig integritet senast?

  Det blir Piratpartiet nästa val. Helt j..la sjukt. Jag, röstande på ett enfrågeparti... Ur led är tiden...

  SvaraRadera
 7. Jag uppfattade det som att han menade kravbrev inte rättegång, hela grejen med kravbrevet är ju för att slippa rättegången. KB gör helt rätt

  SvaraRadera
 8. Konsekvenserna om det öppna nätet stängs--oavsett orsak--bär väl i första hand Sveriges akademiker? Det vore onekligen en förlust för vetenskapen.

  Sedan är det inte lätt att driva rättsprocesser. Det gäller för en stor institution som KB, men i synnerhet för privatpersoner. Jag fick exempelvis nyss en faktura, förvånande nog direkt från ett inkassobolag, på 220 kronor som är enligt min bedöminng är fullständigt felaktigt, men vad kan jag rationellt göra annat än betala? Även om vi för resonemangets skull säger att risken bara är 1 % att en domstol går på inkassobolagets linje, har jag mer att förlora på att ta strid i frågan.

  Ovanstående är dock ett allmänt problem som gäller all civilrätt och inte bara IPRED, men lagen gör sannerligen inte läget bättre.

  SvaraRadera
 9. Varför har du inte förklarat detta tidigare när otaliga politiker och företrädare för branschen sagt att så är fallet?

  Kan du inte berätta mer om på vilka grunder du har denna åsikt så vi kan bedöma vem som är trovärdig? Vi har ju citat från andra politiker som inte går att tolka på annat sätt än att det bästa nog vore om öppna nät kunde stängas. KB följer bara detta.

  Det är INTE ett roligt rättsläge att vara medborgare i. Man vet inte vad som gäller och man riskerar osannolika skadeståndsbelopp om man gör fel. Kommentera gärna varför vi just nu bör införa bötesbelopp i avskräckande syfte, det är vad jag förstått minst sagt ovanligt i Sverige.

  SvaraRadera
 10. Om en lag är så otydlig att till och med folk på Kungliga Biblioteket gör missbedömningar av situationen. Hur tror ni då att vanliga svensson ska ha en chans att förstå den.

  Jag tycker att KB gör det bra som tar avstånd från detta istället för att förbi se det som de flesta gör (politiker och svensson)

  SvaraRadera
 11. Men faktum kvarstår i att problematiken inte skulle existera om den överimplementerade IPRED inte funnits.

  Om man som du tror att de nya lagarna inte kommer att utnyttjas av de stora upphovsrättshavarna för utpressning av pengasvaga grupper (såsom barnfamiljer) som inte har råd med rättstvist, så tycker jag att man (du) är väldigt naiv (eller juridiskt insnöad).

  SvaraRadera
 12. Hur är det med privatpersoner som kör med öppna WLAN (eller något i stil med Fon) när branschen börjar skicka kravbrev. Har man rätt att ignorera dom då utan att oroa sig för att kronofogden tillsammans med någon branschsnubbe kommer och bär iväg med ens datorer? Jag som privatperson vill ju inte precis sitta och vara rädd för att tvingas sitta i domstol hela dagarna istället för att jobba bara för att man är vänlig mot medmänniskor och bjuder på öppen WLAN.

  Men uttrycket "no good deed goes unpunished" stämmer väl som vanligt.

  SvaraRadera
 13. Nu skall det snart avgöras om medhjälp till upphovsrättsintrång kan ge skadestånd på hundratals miljoner, och det utan att veta vem som utfört intrånget, så helt orelevant är väl inte frågeställningen.

  Men självklart kan man ju fråga sig varför ett bibliotek som kan sprida och tillgängligöra t.ex. Harry Potter utan att ett betala ett öre till, eller be om tillstånd av upphovsmannen, inte skulle kunna få utöva sin kriminella verksamhet även på nätet?

  Bengt Svensson

  SvaraRadera
 14. Du menar att om KB anser att de tycker det är en olägenhet att de kommer kunna drabbas av kravbrev från antipiratbyrån så "får [de] själva bära konsekvenserna"? Du menar alltså att om de känner sig hotade av detta, och inte vill hantera rättsliga processer i samband med att det tillgängliggör information, över huvud taget, så är det bara deras förlust? Konsekvenserna av att bibliotekens information inte längre kan finnas öppet tillgänglig utan villkor på registrering, är alltså inte ett problem som är större än att det drabbar biblioteket självt?

  Om så vore fallet kan man ju lätt som politiker sluta finansiera biblioteken också efter det enbart drabbar dem själva och inte medborgarna som utnyttjar deras tjänster?

  SvaraRadera
 15. Pelle Snickars hade inte bristande kunskap om regelverkets funktion eller KB:s juridiska ansvar, utan verkar oroad över den kraft och tid som skulle gå åt att möta eventuella krav från upphovsrättsinnehavare och dess företrädare.

  SvaraRadera
 16. Alltid skönt när politiker säger: Skyll dig själv, jag har bara stiftat en svårtolkad lag.

  SvaraRadera
 17. Är inte detta endast din tolkning? Eller någon annan riksdagsledamots tolkning?

  Hur det egentligen kommer att bli och hur lagen kommer att tolkas och tillämpas kan väl _ingen_ veta säkert innan den tas upp i rättslig instans första gången?

  (Och något säger mig att oavsett resultatet av den prövningen, så kommer detta att överklagas, så om några år kanske vi _vet_ hur det "bidde")

  mvh
  -Leif Henriksson

  SvaraRadera
 18. Men är inte KB samtidigt en nätanordnare och enligt ipred skyldig att hålla koll på vem som är uppkopplad?

  Ipred är en förfärlig lag som stoppar mycket av den positiva internetmiljö som samhället skapat. Allt för att ge några skivbolag möjligheten att inte modernisera sina sätt att betal.

  Jag är förvånad över att borgerliga parti stöder en närmast kommunistisk lag.

  SvaraRadera
 19. Men är inte KB samtidigt därmed en näthållare som är skyldig att hålla register på vilka som ansluter sig? Det borde väl en riksdagsman, som samtidigt är just, känna till efter ha beslutat om lagen?

  Det är beklämmande att man så enkelt lägger hämsko på den utveckling som internet kan ge medborgarinflytandet.

  Jag är som konservativ skrämd över att borgerliga partier röstat igenom en närmast kommunistisk lag.

  SvaraRadera
 20. Problemet för de flesta privatpersoner. och mindre företag, är att bli indragen i en domstolsprocess fungerar i praktiken som bestraffning. Speciellt med tanke på de, för en privatperson, ganska drastiska rättsmedel som kan användas intermistiskt. (Det finns redan vissa andra enklare rättsförfaranden där man använder sidoeffekter som privat bestraffning.) Lagstiftningen kan användas på samma sätt som den i USA använda metoden "sue out of business" gentemot oskyldiga. Därför delar jag inte din uppfattning att KB i någon större omfattning missbedömt situationen, det är närmast självklart att de på sikt skulle komma att uppvaktas för att samarbeta (= avsätta resurser) för att hantera upphovsrättsintrång med mer eller mindre förtäckta hot om åtgärder om de inte gör det.

  SvaraRadera
 21. join the future! blipirat.se :)

  SvaraRadera
 22. Svara mig då Anti Avsan, hur ska IFPI och andra lobbyorganisationer bevisa vem det är som sitter bakom en IP adress?

  SvaraRadera
 23. Anti skriver:
  "Att även en rättighetshavare i fortsättningen kan få tillgång till IP-nummer genom ett av domstol beslutat informationsföreläggande innebär ju inte att man därigenom kan säga vem som har utfört intrånget."

  För att få reda på IP-numret behöver de inte gå till domstol. De känner redan IP-numret från spaning på Internet, men vill få reda på vem som har använt numret vid en viss tidpunkt. Det är för det som de behöver kunna kräva att ISP:n som numret är kopplat till ger ut informationen.


  Anti skriver:
  "Det räcker inte med ett IP-nummer för ett bifall till en talan om upphovsrättsintrång. Det erfordras ytterligare omständigheter. Det måste föras i bevis vem som har utfört intrånget och således ska vara ansvarig för den skada som uppkommit."

  Jag antar att du nu talar om att stämma någon. För det kan ju inte krävas kännedom om vem som utfört intrånget när man vill få ut användaruppgifterna. I så fall vore IPRED helt meningslös och varför ha en meningslös lag?

  SvaraRadera
 24. Jag skickade denna kommentar den 12/3 så antingen har något blivit fel så att du inte fått den, eller så har du valt att inte publicera den av någon anledning. Eftersom jag inte vet vilket av alternativen som stämmer skickar jag kommentaren på nytt.

  Det du redogör för är hur ni politiker tolkat den proposition som riksdagen antog den 25/2-09. Hur praxis kommer att utvecklas och vilken tolkning som kommer att gälla, kan ingen idag säga med säkerhet innan lagen prövats i domstol.

  Som du vet finns det även andra tolkningar av hur lagen är skriven så vi får se tiden an och se hur den faktiska tillämpningen till slut kommer att ske.

  Det är därför av vikt att personer som sitter i auktoritetsliknande positioner, som t.ex du gör, inte för fram sina åsikter som varandes fakta, utan just åsikter.

  Har du fel i din bedömning och i din åsikt så har du vilsefört människor genom att få din åsikt att framstå som ett klarlagt faktum.

  SvaraRadera
 25. Redan börjar en ändamålsglidning ske, åtminstone hos dem som försöker nyttja lagen.

  http://invaektiv.com/blog/2009/04/andra-ipredfallet-t-3162-09-vid-malmo.html

  SvaraRadera