måndag 9 mars 2009

Mer om jämställdhet

Med anledning av internationella kvinnodagen publicerade jag och Hillevi Engström, ordförande i Moderaternas politikutvecklingsgrupp Lika villkor för kvinnor och män, en artikel på debattsajten Newsmill. Ett av våra förslag är att vi anser att alla moderater i beslutande församlingar ska arbeta för att erbjuda deltidsarbetande kvinnor heltidstjänster. Detta gäller all offentlig och skattefinansierad verksamhet. Avslutningen på artikeln lyder:

När det gäller deltidstjänstgöring inom välfärdssektorn har kommuner och offentliga verksamhetsutövare ett särskilt ansvar. Vi i Moderaternas utvecklingsgrupp för lika möjligheter vill därför att moderater i alla beslutande församlingar ska arbeta för att det inom all offentligt styrd och skattefinansierad verksamhet erbjuds möjlighet till heltidstjänster. Alliansregeringens arbete för att göra Sverige mer jämställt har bara börjat. Strävandena mot ökad jämställdhet måste vara en viktig del i alla människors vardag, oavsett om man sitter i en kommunal nämnd, i ett börsbolag eller är just bara en kvinna eller en man.
Läs hela artikeln här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar