tisdag 24 mars 2009

Insändare om brott mot äldre

I förra veckans nummer av Mitt i Lidingö, Mitt i Täby, Mitt i Tyresö och Mitt i Vasastan har jag och min moderata riksdagskollega Hillevi Engström en insändare och brott mot äldre. Eftersom Mitt i-tidningarnas insändarsidor inte finns tillgängliga på nätet, mer än veckovis, så publicerar jag den nedan.

Till er som väntar svar angående IPRED så vill jag bara meddela att jag inte glömt bort detta och att jag avser att återkomma med svar, som tidigare utlovats.

Uppmärksamma brott mot äldre

Brott mot barn, sjuka och äldre väcker ofta starka känslor. Att utnyttja människors utsatta situation för egen vinning är fegt och drabbar ofta väldigt orättvist.

Många äldre som råkat ut för stöld eller inbrott i hemmet känner oro för sin trygghet, trots att det egentligen inte finns skäl för det. Effekten av sådana brott kan bli mycket värre än vad många kan föreställa sig. Det finns exempel på att äldre människor har förlorat livsviljan och avlidit kort tid efter brott som kan förefalla harmlösa för utomstående.

Enligt en studie som gjorts av polisen i Västra Götaland utgör inte våld på gator och torg den största brottsrisken för äldre. Det är i stället ”stöld i hemmet utan inbrott” som är 70 procent vanligare. Hänsynslösa personer har, bland annat genom att utge sig för att representera hemtjänsten, hemsjukvården eller hantverkare från fastighetsvärden, satt i system att utnyttja äldres utsatta situation över hela landet. Alingsåspolisen utreder för närvarande över 100 sådana fall begångna från Ystad till Luleå och Söderortspolisen i Stockholm har över 150 sådana öppna ärenden som väntar på utredning.

I Norge finns modellen ”Vern for eldre” i Oslo och i Drammen. Det är ett åtgärdsprogram som betonar snabb hjälp, innefattar uppsökande verksamhet, samarbete, stöd och spridande av kunskap. Även i Sverige ser man på olika håll över rutinerna för verksamheter som rör äldre människor. Nyckelhantering, frågan om införande av legitimationer och uniformer är sådant som diskuteras.

Många äldre är ovilliga att anmäla brott som de utsatts för eftersom de känner skam eller skuld. Om fler drabbade anmäler dessa brott ökar möjligheterna att gripa och lagföra gärningsmännen vilket ökar tryggheten på sikt. Samhället måste agera kraftfullt för att både förebygga brottslighet mot äldre och satsa resurser på att utreda, åtala och döma personer som gör sig skyldiga till sådan brottslighet.

Om äldre människor inte ens kan känna sig trygga i sina egna hem – vilket samhälle lever vi i då?

Hillevi Engström (M)
Riksdagsledamot och kriminalinspektör

Anti Avsan (M)
Riksdagsledamot och rådman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar