måndag 30 mars 2009

Debattartikel om jämställdhet - slutreplik

Vi vill att börsbolagen kompetensredovisar styrelsen och högre chefer i årsredovisningen för att synliggöra deras kompetens och könsfördelningen. Att i huvudsak bara rekrytera och befordra hälften av befolkningen är att missa hälften av den samlade kompetensen. En öppnare rekryteringsprocess gynnar kvinnor och mångfalden ökas.


Så skriver jag och Hillevi Engström i en artikel som publicerades igår i Svenska Dagbladet. Artikeln är en replik på en artikel av Birgitta Wistrand, ordförande i Fredrika Bremerförbundet. Wistrands artikel är i sin tur en replik på en artikel som Hillevi Engström, Mats Johansson, Isabella Jernbeck och jag skrev i februari.

Hela replikskiftet i kronologisk ordning:
Kvinnor behövs som företagare (SvD Brännpunkt 3/2), Hillevi Engström, Anti Avsan, Isabella Jernbeck, Mats Johansson

Lyft fram kompetenta kvinnor i bolagen (SvD Brännpunkt 17/3), Birgitta Wistrand

Redovisa företagsledningens kompetens (SvD Brännpunkt 29/3), Hillevi Engström, Anti Avsan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar