torsdag 17 januari 2008

Partiledardebatten igår

Igår startade vårens riksdagsarbete i kammaren med partiledardebatten. Vad som fortfarande lyser med sin frånvaro är besked från socialdemokraterna om vad de vill göra politiskt, vem eller vilka de ska de ska driva sin politik tillsammans med och hur de ska genomföra sina (för närvarande icke existerande) politiska förslag. Mona Sahlin blev svaret skyldig. Ingenting konkret framfördes, inga alternativ presenterades utan frågorna raljerades bort med att Mona Sahlin tyckte att frågorna liknade den gamla leken "sanning och konka" i en mörk källare.

Det är nog så att socialdemokraterna befinner sig i en mörk källare där de halvhjärtat famlar efter politiska förslag. Det verkar som om de inte vågar tända lyset så att de kan se vad som finn runtomkring dem. Risken är ju då att de måste förhålla sig till saker och ting och kanske till och med lämna besked. Vilken socialdemokrat vill riskera de opinionssiffror som har nåtts genom att inte presentera några politiska förslag. Börjar socialdemokraterna att lämna besked och redovisa alternativ till regeringens politik ligger det nära till hands att dra slutsatsen att opinionen bara kan vända till socialdemokraternas nackdel.

Faktum kvarstår dock. Förr eller senare måste socialdemokraterna tala om hur deras politiska alternativ till regeringens politik ser ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar