fredag 18 januari 2008

Nytt år och nya uppdrag

Jag har blivit invald som suppleant i EU-nämnden för att bevaka de Europafrågor som har anknytning till civilutskottet. Det pågår en hel del lagstiftningsarbete avseende civilrättsliga frågor inom EU och det är därför viktigt att vi kan tillvarata våra nationella intressen i dessa sammanhang.

Ett annat - emellanåt återkommande - uppdrag som jag innehar från årsskiftet är andre vice ordförande i Södertörns brandförsvarsförbund. Med den rotationsordning som finns i förbundsordningen innebär detta att jag kommer att vara ordförande i förbundet under 2009.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar