fredag 18 januari 2008

Bostadspolitisk debatt i media

Ameer Sachet, som är socialdemokratisk ledamot i civilutskottet, skrev den här artikeln, vilken publicerades i Karlskoga-Kuriren (7/1). I artikeln kritiserar han regeringen och Alliansen för bristande bostadspolitik. I förrgår (16/1) publicerades min replik i samma tidning. Karlskoga-Kuriren publicerar inte debattartiklar på nätet, varför min replik återges i sin helhet här nedan.

Socialdemokratisk bostadspolitik roten till problemen
Min kollega i Civilutskottet Ameer Sachet (s) efterlyser regeringens bostadspolitik (”Brist på bostadspolitik bromsar byggandet” i Karlskoga-Kuriren, 7/1). Jag berättar gärna för Ameer Sachet även i detta sammanhang hur Alliansens bostadspolitik ser ut.

Ameer Sachets påstående att regeringen lider brist på bostadspolitik är i sig mycket märkligt. Om det skulle vara så att Alliansregeringen inte har en bostadspolitik måste det i sin tur innebära att den socialdemokratiska regeringen också saknade en bostadspolitik värd namnet. Dagens problem på bostadsmarknaden beror helt och fullt på vad som gjordes eller rättare sagt vad som inte gjordes under socialdemokraternas senaste tolv år vid regeringsmakten. Bostadsbrist, svarta hyreskontrakt samt uppenbara svårigheter att producera hyreslägenheter trots räntebidragssystem och riktade bostadssubventioner är vad socialdemokraterna lämnade efter sig. Hur goda ambitioner Alliansregeringen och den nuvarande riksdagsmajoriteten än har tar det tid att komma till rätta med sådana omfattande och strukturella problem.

Syftet med vår bostadspolitik är att skapa förutsättningar för olika typer av bostäder och boendeformer som människor ska kunna välja efter sina behov under livets olika skeden. Det går inte att bortse från vad bostadskonsumenterna efterfrågar. Socialdemokratiska regeringar har inte tagit tillräcklig hänsyn till människors faktiska behov och andra viktiga förutsättningar. Miljonprogrammets bostadsområden är i många fall tydliga exempel på detta. Dessa områden planerades med utgångspunkten från en ”normalfamilj” som skulle bo i en ”normallägenhet”. Därför finns det ett överskott på trerumslägenheter i miljonprogrammets bostadsbestånd. Dessutom har ett omfattande förtida renoveringsbehov uppstått på grund av kvalitetsbrister i en stor del av miljonprogrammets hus. Miljonprogrammet är ett bostadspolitiskt misslyckande och nu, enligt socialdemokraterna själva, även ett klimatpolitiskt misslyckande i mångmiljardklassen. Låt oss slippa en upprepning av dessa misstag.

Ameer Sachet påstår att ”allmännyttig hyresrätt är den enda boendeform där alla kategorier av människor kunnat bo och mötas”. Jag har svårt att förstå vad Ameer Sachet menar med detta. Är inte det främsta problemet på bostadsmarknaden att främst andra aktörer, men även allmännyttiga bostadsföretag, har svårigheter att bygga och att långsiktigt förvalta hyreslägenheter? Dessa problem var uppenbara redan innan socialdemokraterna valde att inte förlänga de riktade bostadssubventionerna och innan räntebidragssystemet började fasas ut. Alliansregeringen och vi moderater anser att hyresrätten är en mycket viktig upplåtelseform som passar många människors önskemål. En fungerande och rörlig bostadsmarknad kräver också att det finns tillräckligt med hyresrätter.

Bostadskonsumenten i centrum och en bostadsmarknad med blandade upplåtelseformer. Det, Ameer Sachet, är Alliansens bostadspolitik.

Anti Avsan, Riksdagsledamot (m)

1 kommentar:

  1. JAg håller med om att något inet stämmer på den svenska marknaden. Något måste göras åt den! Hitta cool ny tjäsnt som kommer att lanseras föra tt bla ge bättre info (det säger i alal fall) till konsument om marknadens framtid. Tjänst heter redict.se vet inte när den ska lanseras med det verkar som det kommer bli snart. jag hitta den pga att jag har ett intresse i predtion market som jag fick när jag läste boken wisdom of crowds, ett tips för er som tror på att gruper är smartare än experter!

    SvaraRadera