måndag 21 januari 2008

Hyresgästföreningen vill ha nya bostadssubventioner!

I en debattartikel i Barometern den 14 januari efterlyser Anders Engström och Barbro Engman, från Hyresgästföreningen, statliga räntebidrag och sådana investeringsbidrag som inte ens den förra s-regeringen beslutade att förlänga. Här finns en länk till den artikeln.

I min replik som finns införd i Barometern i dag pekar jag bland annat på att bostadsbristen inte är resultatet av alliansregeringens politik. Den är resultatet av socialdemokraternas bostadspolitik under sitt tolvåriga regeringsinnehav. Alliansregeringens bostadspolitik syftar till att skapa förutsättningar för olika typer av bostäder och boendeformer som människor ska kunna välja efter sina behov under livets olika skeden. Här spelar hyresrätten naturligtvis en viktig roll och det går inte heller att bortse från vad bostadskonsumenterna faktiskt efterfrågar.

Här finns min replik på Hyresgästföreningens artikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar