onsdag 6 mars 2013

Punktmarkering av livsstilskriminella

Regeringen har tidigare gett uppdrag åt polisen att punktmarkera livsstilskriminella. Detta har visat sig ge resultat!

Rikspolisstyrelsen redovisade i går hur arbetet går med det aktuella regeringsuppdraget om en nationell satsning mot livsstilskriminellas brottslighet.

Polisen och en del andra myndigheter arbetar sedan länge med att förhindra att tidigare dömda återfaller i brott. Polisen tar nu ett samlat grepp och genomför en nationell satsning som - tillsammans med metodutveckling i form av en vägledning - ska skapa ett mer strukturerat sätt att arbeta.

Under 2012 har cirka 1 200 livsstilskriminella personer prioriterats av polisen inom ramen för den aktuella insatsen. Sammanlagt har satsningen resulterat i över 3 400 fall av brottsmisstankar, 1 300 domar och 300 vårdinsatser. Preliminära bedömningar pekar också på att insatsen har lett till en märkbar ökning av häleribrott, vilket bedöms vara en effekt av att de livsstilskriminellas brottslighet uppmärksammats. En minskning av inbrott i källare- och vindsförråd bedöms också bero på insatsen mot livsstilskriminellas brottslighet.

Livsstilskriminella är en sammanfattande benämning avseende personer som är välkända av polisen och som notoriskt begår brott, som vanligen leder till kortare fängelsestraff. De livsstilskriminella utgör cirka tio procent av det totala antalet kriminella men står för hälften av alla anmälda brott. Bland brotten märks stölder samt inbrott i bostäder och bilar och andra mängdbrott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar