fredag 1 mars 2013

Norge och narkotika - ett sluttande plan

En av de nyheter som har fått viss uppmärksamhet i dag är att en Norges hälsominister Jonas Gahr Støre vill göra rökheroin lagligt.
  
Argumenten för detta är att om rökheroin skulle tillåtas bland sprutnarkomaner i Norge så skulle detta kunna minska överdosdödsfallen. Norge har bland de högsta talen i Europa av överdoser bland "tunga missbrukare".

Att det finns så många "tunga missbrukare" i Norge har möjligen också ett samband med det sprutbytesprogram som funnits ganska länge i Norge. Detta är något som vi borde dra lärdom av i Sverige. Trots att utgångspunkten för hälsoministern är att injektionsmissbruk är ett problem och möjligen det egentliga skälet till att förslaget om rökheroin har förts fram är det ju samtidigt någonting som norska politiker bidrar till genom sprutbytesprogrammet.

Avsikten är att de norska kommunerna ska få huvudansvaret för att tillhandahålla rökheroin som ska finnas på särskilda platser, i ”rökrum”. Här är Norge utvecklingsmässigt på väg i samma riktning som Schweiz.

Ett annat problem är möjligen att rökheroin inte är mindre farligt än "vanligt heroin". Det kan till och med vara så att rökheroinet är farligare av det skälet att det inte är lika rent som "vanligt heroin". Dessutom kan rökheroin också injiceras och har - oavsett hur det intas - samma skadeverkningar som "vanligt heroin". Rökheroin verkar hämmande på andningscentrum i hjärnan.

Norska narkotikaliberaler har understött förslaget genom att påstå att det är svårare röka sig till en överdos och att det är mycket lättare att sluta med rökheroin än med "vanligt heroin". Detta får ses som en partsinlaga och det finns all anledning att ifrågasätta riktigheten i påståendena.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar