tisdag 17 februari 2009

Dagens presskonferens

På bilden, från vänster: LiseLott Olsson (v), jag, Carina Moberg (s) och Maria Kornevik Jakobsson (c).
Klockan 12 i dag inleddes dagens presskonferens om lagrådsremissen om den könsneutrala äktenskapslagstiftningen.

Det var en ganska lugn tillställning med några frågor. Jag fick bland annat möjligheten att kommentera varför jag menar att liggande förslag är det bästa möjliga. Utan att ordagrant återge mitt svar så var poängen precis densamma som jag skrivit om tidigare här på bloggen:
  • Utredningens och trepartimotionens förslag inskränker inte friheten för någon.
  • Förslaget ökar däremot friheten för några.
  • Förslaget innehåller inte något tvång mot vare sig Svenska kyrkan, andra trossamfund, präster eller vigselförrättare inom trossamfund.
  • Förslaget innebär att rimlig hänsyn tagits till samtliga berörda intressen. Dessutom bör meningsskiljaktigheterna inom Svenska kyrkan lösas där och inte i Sveriges riksdag.

Här finns pressmeddelandet från utskottet om lagrådsremissen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar