tisdag 3 februari 2009

Bolag och jämställdhet

I dag publicerar Svenska Dagbladet, på sin debattsida Brännpunkt, en artikel där jag är en av undertecknarna. Artikeln är en redovisning av de resonemang vi har fört om kvinnlig representation i bolagsstyrelser och kvinnligt företagande i politikutvecklingsgruppen Lika möjligheter - familj och arbetsliv. Den som läser artikeln noga kan konstatera att vi inte föreslår någon kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser.

Däremot efterlyser vi en bättre jämställdhet i näringslivet, just för att undvika kvotering. Siffrorna i artikeln talar sitt tydliga språk. Förändringstakten, åtminstone i börsbolagen, har varit påfallande långsam.

Det har ingått politikutvecklingsgruppens direktiv att titta på problematiken med bristande rekrytering av kvinnor till bolagsstyrelser. Kvotering är ett alternativ i syfte att nå en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser och detta har också diskuterats.

4 kommentarer:

 1. Ni skriver: "När ska vi se en påtaglig förändring i börsbolagens styrelser, så att könskvotering kan undvikas?"

  Det kan väl inte tolkas på annat sätt en ett förtäckt hot.

  SvaraRadera
 2. Det är bra det. Kvotering hör inte hemma i ett liberalt samhälle. Dessutom är faktiskt börsbolagen privata företag om än med många ägare. Vilken rätt anser sig vissa politiker ha att bestämma över vem som ska representera ägarna i styrelsen?

  SvaraRadera
 3. Nej, det föreslås ingen kvotering. I själva verket föreslås ingenting. Ännu ett exempel på hur riksdagsmän/kvinnor ser som sin uppgift att upplysa oss i menigheten om saker vi inte förstår snarare än att arbeta för sina väljare i riksdagen.

  SvaraRadera
 4. Er koppling mellan börsbolagens styrelserum och entreprenörskap i form av nystartade företag är helt ologisk. Särskilj dessa, de är inte på något sätt sammankopplade.

  Sedan undrar jag när ni blev fanatiska ivrare av överstatlighet. Har ni kommit så långt från liberalismen så är vi rätt många som med stor sannolikhet inte kommer att rösta på er igen.

  SvaraRadera