måndag 23 februari 2009

Måndagskampanj med besök i Södertälje hamn

I dag var jag och mina riksdagskollegor Malin Löfsjögård, Marietta de Pourbaix-Lundin och Nils Oskar Nilsson tillsammans med moderata oppositionsrådet i Södertälje, Marita Lärnestad, på besök i Södertälje hamn. Vi togs emot av verkställande direktören, i Södertälje Hamn AB, Erik Froste.

Det var ett intressant studiebesök som gav nya perspektiv på frågan om hamnkapacitet i stockholmsområdet. Södertälje hamn ligger onekligen strategiskt väl till med sin omedelbara närhet till både E4 och E20 samt järnväg åt både norr och söder. Man har en oljehamn med ett miljötillstånd som tillåter hantering av ungefär tre till fyra gånger mer petroleumprodukter än i dag. Därutöver sysslar man huvudsakligen med container- och bilhantering samt RoRo (roll on roll off). Det uppkommer av naturliga skäl vissa frågor om vilken betydelse en ny hamn i Norvik i Nynäshamn egentligen skulle kunna få när den frågan sätts i ett större sammanhang.

När det gäller frågan om vilka fartyg som kan tas emot i Södertälje så klarar man ett djupgående på omkring 10 meter. Detta är samma djupgående som man också klarar av i Kielkanalen vilken är en vanlig sjöväg till den stora containerhamnen Hamburg. Det mesta av containertrafiken till stockholmsområdet går via Hamburg. Normalt djupgående för de flesta containerfartyg som trafikerar Östersjön ligger på 8 meter. Med utgångspunkt från detta kan man undra vilken betydelse möjligheten att i Norvik kunna ta emot fartyg med ett djupgående om 13 meter skulle få i praktiken (åtminstone vad gäller containertrafiken). Särskilt när en av stötestenarna i Norvik är frågan om muddring och var eventuella muddringsmassor ska dumpas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar