torsdag 8 augusti 2013

USA hyllar Sverige för frihandel och miljöteknik

Inför president Barack Obamas besök den 4 september i höst, vilket är det första i sitt slag då en amerikansk president specifikt besöker Sverige, har ett pressmeddelande skickats ut från Vita huset i Washington. I pressmeddelandet hyllas Sverige för att öppna upp för mer världshandel och investeringsmöjligheter.

I egenskap av ledamot i styrgrupen för den parlamentariska delen av WTO-förhandlingarna har jag själv fått erfara att Sverige åtnjuter ett stort förtroende i frihandelsfrågor. Man har - exempelvis i afrikanska stater - större respekt för Sverige än för andra EU-länder i dessa frågor. Jag har också ansträngt mig för att driva på framförallt när vissa länder vill införa olika begränsningar när det gäller andra länders möjligheter att utveckla sina förutsättningar när det gäller handel.

Andra viktiga frågor har varit att och införa krav på klimathänsyn och miljöaspekter. Just detta har för övrigt koppling till en annan del av vad Sverige hyllas för i det aktuella pressmeddelandet. Det handlar om att Sverige uppfattas som pådrivande när det gäller utvecklingen av ny, ren teknik och stödet till en hållbar miljöpolitik.

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, Sveriges Radio

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar