söndag 18 augusti 2013

Drogromantiker vilseför ungdomar

Vissa tror att om ”lättare droger” legaliseras kommer den organiserade brottsligheten att minska. Detta framstår som helt osannolikt. Erfarenheter från USA visar att i de delstater där medicinsk marijuana har tillåtits (i strid mot federal lag) har den totala narkotikaanvändningen och även det direkta missbruket ökat.   

Även i Sverige skulle en legalisering med all säkerhet öka både det totala bruket och missbruket av narkotika. Precis som tobaksrökning är en inkörsport till rökning av cannabis och marijuana är dessa droger i sin tur en inkörsport till betydligt tyngre droger.

Målet med den restriktiva narkotikapolitiken är att minska användningen och tillgången på narkotika, exempelvis cannabis. Ett sätt att göra det är att med hjälp av tillgänglig forskning bistå kommunerna i deras förebyggande arbete med kunskapsspridning och se till att forskningen också gör nytta inom vård och behandling. Den som vill bli fri från droger måste lämna sin missbrukarpersonlighet bakom sig, vilket många som har fastnat i missbruk har stora svårigheter med.

Jag anser att det är viktigt att det sprids kunskap som beskriver riskerna med cannabis. Det finns otaliga studier där man konstaterar att cannabismissbruk kan leda till hjärnskador, i första hand hos barn och tonåringar. Användning av cannabis påverkar ofta minnet, förmågan till inlärning, den motoriska förmåga och uppmärksamheten. Även psykoser och permanenta hjärnskador kan komma som en följd av cannabisanvändning. Beroendeforskaren och professorn Fred Nyberg som följer den internationella forskningen rapporterade nyligen att man i USA nu ser effekterna av att viss marijuanarökning har legaliserats på lokal nivå och kan därför konstatera att en ökad tillgänglighet ger ökad användning.

Forskningen påvisar många allvarliga faror med användning av cannabis. Faror vars långsiktiga effekter vi inte helt och fullt känner till ännu. Det finns goda skäl för att cannabis är listad i FN:s narkotikakonvention som en olaglig och farlig drog.

Att lovorda en ”marknadsanpassning” av cannabis, vilket vissa personer gör, är en teoretiserande och verklighetsfrånvänd inställning. Den som tvivlar på att cannabis är en farlig drog kan rekommenderas ett besök hos exempelvis KRIS (Kriminellas revansch i samhället) där människor som har fått sina liv förstörda av narkotika kan berätta hur cannabis har bidragit till detta.

Det är viktigt att markera tydligt mot drogromantiker och den liberaliseringsvåg som i någon mån hotar den framgångsrika svenska restriktiva narkotikapolitiken. Åtminstone på så sätt att ungdomar kan vilseföras i en uppfattning om att cannabis inte skulle vara en så farlig drog.

Samhällets insatser måste självklart fokusera på att minska tillgången på narkotika och inte på någonting annat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar