torsdag 29 augusti 2013

Är hyresrätten skattemässigt missgynnad?

I dag har jag deltagit i Motala Forum som anordnas av Bostaden i Samverkan. Motala Forum är ett årligen återkommande evenemang som behandlar olika aspekter av hyresrätten. Årets huvudfråga var om skatterätten är missgynnad i förhållande till andra boende- och upplåtelseformer. Det var vad jag bland annat förväntades svara på. Jag kan inte utan vidare påstå att det är så att hyresrätten är skattemässigt missgynnad. Andra politiker säger lätt att det är så, kanske av det skälet är att det är vad som förväntas av dem.

Till grund för påståendet ligger en rapport från 2010 som tagits fram gemensamt av Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO. Svårigheten är att entydigt kunna säga att så är fallet. Jag utesluter inte att hyresrätten kan vara missgynnad i något avseende, men det är inte självklart. Det beror på vad man jämför med och hur man jämför. Om man - som i rapporten - analyserar betalningsströmmar får man ett resultat som inte är detsamma som när man gör jämförelsen från andra utgångspunkter. Den som äger sin villa är mer att jämställa med fastighetsägare som har en så kallad näringsfastighet än någon har en nyttjandrätt till en lägenhet.

Jag erinrar mig en jämförelse som gjordes för något år sedan där man jämförde nyproducerade hyresrätter med motsvarande nyproducerade lägenheter som upplåtits med bostadsrätt. Resultatet var inte entydigt i någon riktning och det gick inte säga att det skulle vara mindre fördelaktigt att bo i en hyresrätt. En skillnad är att en professionell fastighetsförvaltare ofta kan få bättre räntevillkor än en enskild bostadsrätthavare. En prognos var också att det relativt sett skulle bli billigare att bo i hyresrätt i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar