måndag 26 augusti 2013

Artikel om cannabis i GT/Expressen

I dag har GT/Expressen åter tagit in en artikel som jag har skrivit tillsamans med vice ordföranden för MUF i Göteborg, Pontus Båth. Artikeln har rubriken "Ökad tillgänglighet av droger ger ökar missbruk". Rubriken har ändrats av tidningen och är därför inte längre helt "klockren" språkligt, men trots allt är det ju innehållet i artikeln som är det viktiga.

Artikeln är ett svar på drogliberala, teoretiserande och verklighetsfrånvända uppfattningar som numera framförs relativt ofta med krav på vad man kallar reglering och legalisering av cannabis. Vår slutkläm i artikeln lyder tvärtom på följande sätt: "Samhällets insatser måste självklart fokusera på att minska tillgången på narkotika och inte på någonting annat!"

Kunskaps- och forskningsläget beträffande cannabis är tydligt. Cannabisanvändning är förenat med en rad skaderisker. Försämrad inlärningsförmåga och minskad intellektuell kapacitet hör till de allvarligaste. Men cannabis kan också orsaka allvarliga psykiatriska sjukdomar såsom schizofreni och psykos. Tonåringar är särskilt utsatta och skador kan inträffa redan vid mycket måttlig konsumtion.

De skador som kan uppstå vid cannbisanväning leder till slutsatsen att det är missvisande att betrakta cannabis som ett ”lätt” narkotiskt preparat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar