tisdag 20 augusti 2013

Ett femte jobbskatteavdrag

Sedan valet 2006 har Alliansens skattelättnader gett en person, med vad man kan kalla en genomsnittlig lön, ungefär 1.850 kronor mer per månad. Detta innebär sammantaget omkring 22.100 kronor per år. Moderaternas förslag - som statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade under sitt sommartal i Gustavsberg i söndags - innebär ytterligare skattesänkningar. Enligt förslaget skulle samma person (med en genomsnittlig lön) få omkring 340 kronor extra varje månad, vilket innebär ytterligare drygt 4.000 kronor per år.

Hitintills har 99 procent av alla som arbetar heltid fått mer än 1000 kronor per månad i jobbskatteavdrag sedan reformen genomfördes. Efter den nu föreslagna förstärkningen av jobbskatteavdraget får 90 procent av alla som arbetar 1.500 kronor eller mer varje månad. En medelinkomsttagare skulle få mellan 200 och 300 kronor mer i plånboken varje månad. Förstärkningen blir som störst, 337 kronor per månad, vid en inkomstnivå som motsvarar genomsnittslönen för en gymnasielärare.

Tack vare jobbskatteavdraget kommer alla som tjänar upp till 38.500 kronor per månad - med det i lördags presenterade förslaget - få behålla mer än en extra månadslön om året efter skatt, jämfört med 2006.

Moderaterna vill att utbildning och ansvarstagande ska löna sig bättre. Därför är det rimligt att något färre personer än i dag ska behöva betala statlig inkomstskatt. Detta åstadkoms genom höjd brytpunkt för den statliga inkomstbeskattningen. År 2014 beräknas cirka 29 procent av alla heltidsarbetande betala statlig inkomstskatt med nuvarande regler. Nu sjunker den siffran i stället till 26 procent. Totalt kommer över en miljon inkomsttagare att gynnas av förslaget om höjd brytpunkt. Yrken som ligger på lönenivåer runt gränsen för statlig skatt kan – exempelvis – vara datatekniker, personalchefer, universitetslärare eller åklagare.

Det finns också ambitioner att sänka skatten för pensionärer. Sänkt skatt ger pensionärerna mer pengar att leva på. Alliansen har sänkt skatten för pensionärer fyra gånger. Nu vill vi göra det en femte gång. Därför föreslås att skatten sänks för alla som vid årets ingång fyllt 65 år, genom ett förhöjt grundavdrag. Det skulle ge omkring 100 kronor per månad för ett vanligt pensionärshushåll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar