söndag 9 juni 2013

Stockholm Criminology Symposium

I morgon börjar Stockholm Criminology Symposium på City ConferenceCenter (Norra Latin). Symposiet är en internationell konferens som kommer att pågå under tiden den 10–12 juni med fokus på det kriminalpolitiska området. Konferensen arrangeras årligen av Brottsförebyggande rådet, där jag numera sedan en tid tillbaka är ledamot i insynsrådet.

Konferensen har etablerats som en av världens tre stora årliga internationella konferenser i kriminologi. I samband med skonferensen delas priset the Stockholm Prize in Crimonology ut till någon forskare som har utmärkt sig inom kriminologin.

Konferensen är tänkt att ge beslutsfattare, praktiker samt kriminologer från hela världen tillfälle att diskutera strategier och utbyta metoder och åtgärder för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället.
 
Huvudtema för 2013 års konferens är Saved from a Life of Crime. Evidence-Based Crime Prevention. Priset går i år till engelsmannen David Farrington.

Här finns en länk till konferensens hemsida där man kan läsa mer om konferensen, ladda ned program med mera. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar