tisdag 25 juni 2013

Liberal inställning till narkotika ökar problemen

I söndags fanns en debattartikel intagen i Expressen/GT, som jag har skrivit tillsammans med Pontus Båth som är vice ordförande för MUF i Göteborg. I artikeln belyser vi den skeva uppfattning som många har om problemen med narkotikamissbruk. Det sprids i många olika sammanhang myter om att olika typer av narkotika inte skulle vara farligt. Vissa går till och med så långt att de säger att narkotika har positiva effekter. I detta fall handlar det lite mer konkret om Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) och deras ställningstagande till en legalisering av cannabis. Jag har skrivit om det ställningstagandet tidigare (här och här finns länkarna).

I den aktuella artikeln skriver vi bland annat följande:

"Moderaterna ställer sig starkt negativa till alla former av narkotika och kommer att fortsätta arbetet för att minska missbruket och den illegala narkotikahandeln.

I våras fattade Centerns Ungdomsförbund (Cuf) ett - enligt vår mening - ödesdigert beslut: att verka för legalisering av cannabis. Enligt förslaget ska cannabis tillhandahållas genom ett statligt monopol liknande Systembolaget. Motivet sades vara att konkurrera ut den organiserade brottsligheten som har sin stora födkrok i droghandeln.

Cuf:s ambition att försöka minska den organiserade brottsligheten är vällovlig, men det konkreta förslaget är kontraproduktivt.

I USA har ett antal delstater fattat beslut om att tillåta så kallad medicinsk marijuana. Detta har - enligt flera undersökningar - lett till en påtaglig ökning av det totala missbruket, och marijuana utgör fortfarande basen i knarkkartellernas verksamhet. I stället för att sälja narkotika på gatan, vilket i och för sig fortfarande sker, lägger knarkkartellerna stor energi på att påverka lokala politiker och tjänstemän att tillåta fler försäljningsställen.

Vi moderater satsar både på att bekämpa den organiserade brottsligheten och att motverka allt narkotikamissbruk. Ett steg i den riktningen är den av regeringen nyligen tillsatta utredningen för att se över påföljderna för olika typer av narkotikabrott."

Här finns en länk till den aktuella artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar