lördag 29 juni 2013

Renovering av miljonprogrammet

En fråga som ska diskuteras under ett seminarium jag ska delta i på tisdag morgon är om renoveringen av miljonprogrammet kan fixas med "smarta styrmedel".

Beskrivningen i Almedalsguiden ser ut på följande sätt:

Arrangör: Naturskyddsföreningen

Dag och tid: 2/7 2013 kl. 07:30 - 09:00

Typ av evenemang: Frukostseminarium

Ämnesområde: Klimat/miljö

Plats: Packhuskällaren, Strandgatan 16
 
Beskrivning av evenemanget
Miljonprogrammet läcker energi och måste renoveras. Renoveringarna bör minska energibehovet och vara samhällsekonomiskt relevanta. Vilka politiska styrmedel behövs? Målet är klimatsmarta och energieffektiva boenden till rimliga hyreskostnader.

Medverkande:
Per Holm, Energiexpert, SABO. Therèse Hindman Persson, Energilösningar, Schneider Electrics. Anti Avsan, riksdagsledamot, (M). Lars Tysklind, riksdagsledamot, (FP). Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen.

Under seminariet kommer en rapport om energieffektiv renovering av miljonprogrammet att presenteras. Innehållet kommer att bli offentligt i samband med seminariet. För egen del kan jag framhålla att jag anser att incitamenten redan finns i dag. Man måste ha ett livscykelperspektiv på byggande och på reinvesteringar och renovering av byggnader. Inom Huge Fastigheter AB, där jag är styrelseordförande, har vi redan i dag riktat in oss på den kravnivå som har satts upp för 2050. Något annat framstår inte som rimligt med tanke på hur lång livslängd byggnader har och vad som utgör god fastighetsekonomi med ett livscykelperspektiv i fokus.

För egen del anser jag att det i första hand handlar om val av energikälla. Solen är tillgänglig för alla och kommer att finnas så länge det finns liv på jorden. Vid val av en klimatneutral energikälla kan man använda mer energi genom att dimensionera en anläggning efter behovet. Man kan välja tunnare väggar därför att energianvändningen inte är lika viktig som med andra alternativ. Det sägs för övrigt att vi ännu inte har sett vilka problem som exempelvis passivhustekninken för med sig. Med tanke på konstruktionen hamnar diffussionsspärren i väggen typiskt sätt på fel sida en gång om året.

För egen del skulle jag vara beredd - med de lösningar som finns tillgängliga i dag - att helt lämna fjärrvärmen för att i stället satsa på berglagrad solvärme från egna anläggningar.

Här finns en länk till det aktuella seminariet i Almedalsguiden. 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar