lördag 29 september 2012

IT-brottslighet med ungdomsfokus - seminarium på onsdag

På onsdag ska Moderaternas utvecklingsgrupp "Bekämpa alla brott" hålla ett seminarium om IT-brottslighet. Seminariet handlar om kriminalitet, IT och ungdomar.

Seminariet beskrivs på följande sätt:

"Samhället av i dag är helt beroende av IT för att fungera, och flertalet svenskar, i synnerhet de yngre generationerna, använder dagligen Internet. Internet har fört med sig en rad positiva effekter – men även negativa. Exempelvis begås en stor andel brott med hjälp av modern teknik. Ofta drabbas ungdomar av denna form av kriminalitet. För att motarbeta denna utveckling bör kunskapen om IT-relaterad brottslighet utökas, och förslag för att motverka brottsligheten bör samtidigt utarbetas. Med anledning av detta bjuder Moderaternas utvecklingsgrupp ”Bekämpa alla brott” in till ett kunskapsseminarium om IT-relaterad brottslighet kopplad till ungdomar."

Medverkande:
Justitieminister Beatrice Ask, inledningstalare
Anti Avsan, moderator, riksdagsledamot och ledamot i utvecklingsgruppen
Ulf Dalquist, Forskningsansvarig, Statens medieråd
Thomas Myrup Kristensen, policychef Facebook, Norden
Björn Sellström, kriminalkommissarie och gruppchef Rikskriminalen, IT-brottssektionen

Tid: Onsdag 3 oktober kl. 10.00-11.30.


Seminariet äger rum i Sveriges riksdag och inbjudan riktar sig i första hand mot media. Lite kortfattat kan jag säga att jag tycker att det är viktigt att lagstiftningen så långt som möjligt är teknikneutral. Det är inte någon bra idé att skapa skilda världar. Alldeles oavsett var brott begås måste utgångspunkten vara att synsättet ska vara detsamma när det gäller brottets svårighetsgrad.

Många tycks tro att Internet är någon form av frizon där man kan agera på andra villkor än i andra sammanhang. Så får det naturligtvis inte vara. Här har polisen också en viktig uppgift. Det gäller att hänga med i utvecklingen. Jag kommer inte att - här och nu - precisera närmare hur jag anser att dessa frågor ska hanteras. Detta får utvecklingsgruppen redovisa senare.

Seminariet syftar till att inhämta kunskap från personer verksamma i IT-miljön och för att belysa vad som kan göras för att förbättra situationen och öka förmågan att agera mot brottslighet inom IT-området.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar