lördag 1 september 2012

Miljonprogrammets renoveringsbehov


Jag deltog i flera diskussioner om miljonprogrammets renoveringsbehov under årets Almedalsvecka i Visby.

I senaste numret av VVS Forum finns en artikel från en av paneldiskussionerna. På nedanstående sätt har diskussionen i huvudsak återgetts i en sammanfattning.

”Vad finns det att vinna, vad kommer det att kosta och hur ska det finansieras? Det svenska miljonprogrammet är en tickande bomb i flera aspekter. Alla vet att vi behöver renovera och att vi bevarar stora samhällsvärden om vi sätter fart nu. Men vem ska betala? Om detta samtalade VVS Företagen, TMF (Trä- och Möbelföretagen) tillsammans med representanter från politik, forskning och näringsliv under ett seminarium i Almedalen under politikerveckan tidigare i sommar (se även reportage i detta nummer). I paneldiskussionen ingick Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna, Anders Röstin, ansvarig infrastruktur KPMG, Jerker Söderlind, teknisk doktor, stadsforskare och konsult, Stadsliv AB, Yvonne Ruwaida, partistyrelsemedlem (MP), vice ordförande i Svenska Bostäder samt Anti Avsan, riksdagsledamot (M), moderaternas bostadspolitiske talesperson.

Snabbt, billigt och modernt, så byggdes miljonprogrammet och 1975 stod allt klart. Sedan dess har inget gjorts och nu, 35 år senare, finns ett akut renoveringsbehov i kombination med miljö- och energibesparingskrav som måste uppfyllas.

- Stora investeringar behöver göras, men lösningen är inte att sälja ut allmännyttan. Prislappen är hög och vi vet att många inte har råd att bo kvar med hyreshöjningar på upp emot 30-40 procent, menade Yvonne Ruwaida.

- Samtidigt kan vi inte sätta en samhällsstandard utifrån de ekonomiskt svaga i samhället. Alla vill ha ett modernt anpassat samhälle, argumenterade Reinhold Lennebo.

- Det finns också andra värden än fastighetsvärdet att ta hänsyn till. Ser man dessa och utnyttjar entreprenöriella möjligheter finns flera finansiella lösningar av renoveringsbehovet, trodde Jerker Söderlind.

Roine Kristianson, vd på VVS Företagen, belyste välkända fakta:

- Den enskilt största renoveringsposten i miljonprogrammen står VVS för. Stambyten, nya kök och badrum är de delar i fastigheterna som har störst renoveringsbehov. Gör man dessa med energisnåla installationer kan man räkna hem investeringen på relativt kort tid.

Jerker Söderlind menade att man tittar för lite på stadsplanering och miljö.

- Värdet på en fastighet avgörs även av tillgänglighet och läge, kommunikationer och miljö. Rustar vi upp detta gör vi miljonprogramsområdena attraktiva igen.

Anti Avsan var dock tydlig med att han inte tror på statliga subventioner för att finansiera en renovering.

- Som fastighetsägare har du ett löpande ansvar att ta hand om fastigheten. Man kan inte sitta passivt och vänta på statliga bidrag. Det ger fel signaler och skapar fel incitament. I stället handlar det om att bygga trivsamma och säkra bostäder som fungerar. Inte införa incitament som reducerar det egna ansvaret, menade Anti Avsan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar