måndag 24 september 2012

Regionalt ansvar ...

Bostadsbristen är särskilt påtaglig i våra storstäder och i en del tillväxtregioner. Allra mest påtaglig är den den i Stockholmsområdet. Urbaniseringen är en stark global trend och Stockholmsregionen är ett av Europas snabbast växande områden. Under de senaste sex åren har länets befolkning ökat med 200.000 invånare, vilket är en historiskt hög ökning. Den kraftiga befolkningsökningen väntas fortsätta och aktuella prognoser anger att folkmängden i Stockholms län kommer att öka med cirka 35.000 personer per år.

Dagens bostadsbyggande följer inte den kraftiga befolkningsökningen. Länsstyrelsen i Stockholms län bedömer därför att bostadsbyggandet behöver fördubblas jämfört med i dag. Stockholms län består av 26 kommuner men är i praktiken en boende- och arbetsmarknad. Det är därför angeläget att kommunerna i sin planering av bostadsförsörjningen också tar regionala hänsyn.

Boverket har på regeringens uppdrag gjort en översyn av bostadsförsörjningslagen för att förtydliga det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen och göra det regionala perspektivet tydligt vid planering av bostadsförsörjningen i kommunerna. Rapporten bereds för närvarande i regeringskansliet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar