tisdag 18 september 2012

Regeringsförklaring med bostadspolitik

I dag öppnades riksmötet för riksdagsåret 2012/2013. En väsentlig del av riksmötets öppnande är när statsministern läser upp regeringsförklaringen. Dagens regeringsförklaring, som är den sjunde i raden för statsminister Fredrik Reinfeldt och Alliansregeringen, får sägas innefatta ett mycket stort och brett ansvarstagande i många avseenden. En tydligare betoning på bostadspolitikens betydelse för samhällsutvecklingen är också välkommen.

Jag ska redovisa några delar ur regeringsförklaringen som har bäring på bostadpolitik och fysisk planering. I den första delen av regeringsförklaringen betonades riktade satsningar på forskning inom hållbart samhällsbyggande. Lite längre fram fanns även ett särskilt avsnitt om bostadspolitik med följande lydelse:

"Sverige ska ha en väl fungerande bostadsmarknad. Det ökar människors valfrihet i livet och möjligheterna att flytta för studier eller arbete. Därför vill vi öka tillgången på bostäder. Det ska bli enklare att hyra ut i andra hand. Det ökar rörligheten och ger bland annat ungdomar fler chanser att hitta en bostad. Fastighetsavgiften för hyres- och bostadsrätter ska sänkas. Planeringsprocesserna ska effektiviseras. För att få fler studentbostäder vill vi på kort sikt stimulera byggandet av tillfälliga studentbostäder, samtidigt som vi för ett långsiktigt ökat byggande ser över nuvarande byggregler och stöder nya innovativa lösningar. Så investerar vi i Sverige."

Beträffande det konkreta innehållet när det gäller vad som menas med "fler studentbostäder" har jag för avsikt att återkomma så snart det finns förutsättningar att informera om detta.

En annan del som är betydelsefull både ur ett bostadspolitiskt perpektiv men kanske framförallt ur ett klimat- och miljömässigt perspektiv är följande.

"Vårt klimat förändras. Det medför stora utmaningar och kräver att vi agerar inom många olika områden. Sverige är och ska fortsätta vara ett föregångsland i energi-, klimat- och miljöfrågor. En ansvarsfull politik innebär fokus på en hållbar utveckling. Regeringen verkar för en framsynt, långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv energi-, klimat- och miljöpolitik som minskar skadliga utsläpp och påverkan på miljön i Sverige och omvärlden. Vi vill tillföra resurser för minskade klimatutsläpp och för att skydda värdefull natur. Vi ökar resurserna till energiforskning. Därtill satsar vi på energieffektivisering och förlängt stöd till förnybara energikällor."

Här finns en länk till regeringförklaringen i dess helhet. 

2 kommentarer:

  1. Hej ANTI AVSAN visst blir Stefan Löfven en bra statsminster om (S) Vinner valet 2014?

    SvaraRadera
  2. Jag har absolut ingenting emot Stefan Löfven personligen, men jag tror att han har väldigt svårt att bli en lika bra statsminister som Fredrik Reinfeldt. Vem som vinner valet 2014 återstår att se. Jag hoppas och tror för egen del att den moderatledda Alliansregeringen får fortsatt förtroende även efter valet 2014.

    SvaraRadera