onsdag 22 augusti 2012

Okunnigt i Expressens ledare

I Expressens ledare står det i dag att man bör utreda hyresregleringen. Min spontana fråga blir vilken hyresreglering? Jag förstår vad som åsyftas och det är hyressättningsreglerna inom ramen för bruksvärdessystemet, men vi har inte någon hyresreglering längre.
 
1942 infördes ett hyresregleringssystem, som fanns kvar fram till 1969 då det avskaffades. I hyresregleringssystemet fastställdes som huvudregel hyran i förväg av en hyresnämnd (som på den tiden var en kommunal myndighet). Den kommunala hyresnämndens beslut kunde överklagas till Statens hyresråd. Från och med år 1969 ersattes hyresregleringen successivt av bruksvärdessystemet. I mitten av 1970-talet avskaffades hyresregleringen definitivt.
 
I artikeln sägs bland annat följande: "Även underhållet ligger i träda. Hundratusentals lägenheter inom miljonprogrammet är i akut behov av renovering, enligt analysföretaget Industrifakta. Om inget görs inom de närmaste åren kan husen behöva rivas. Det politiska svaret på detta haveri har hittills varit att sticka huvudet i sanden (regeringen)..." Jag delar inte denna uppfattning, regeringen har inte stuckit huvudet i sanden. Staten kan inte betala premier till fastighetsföretag som misskött sina fastighetsbestånd och detta har tydligt kommunicerats från regeingens sida och också från min sida varje gång frågan har kommit upp.
 
Jag vill också peka på den så kallade trepartsöverenskommelsen mellan Hyresgästgföreningen, Fastighetsägarna i Sverige och SABO. Den överenskommelsen har resulterat i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och nya hyressättningsregler. Syftet med dessa regler var att bostadskonsumenternas värderingar skulle få större genomslag vid hyressättningen. En viktig förändring var att alla kollektivt förhandlade hyror blev hyresnormerande. Med dessa regler kommer det att ske en anpassning av hyresnivåerna utifrån en mängd olika faktorer, problemet är möjligen att det kommer att ta sin tid. Med dessa regler kan man lite tillspetsat säga att förutsättningarna att bygga hyresrätter förbättrades högst väsentligt i ett lite längre perspektiv.    


Här finns länken till ledarartikeln.

1 kommentar:

  1. Terror-Terje i Hyresgästföreningen vill att alla hyresfastgheter ägs av staten och hyrorna är subventionerade.

    SvaraRadera