måndag 20 augusti 2012

Studentbostadsdebatten fortsätter

Studentbostadsdebatten har nu varit igång under en tid. Frågan är i allra högsta grad aktuell inför terminsstarten på universitet och högskolor. Förra onsdagen publicerades min replik på Chris Österlunds, vd för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, DN-Debattartikel den 13/8.

Utgångspunkten för Alliansregeringen är att det måste gå att flytta till arbete eller till studier. Detta är en grundförsättning för att den flexibla arbetsmarknaden och arbetslinjen ska kunna fungera fullt ut. Det finns dock inte någon quick-fix som löser problemet med bostadsbristen i ett slag. Däremot finns det ett antal saker som kan förändras, som var för sig i kritikernas ögon kanske inte ger så stor effekt, men sammantaget kan få stor betydelse.
 
Alliansregeringen bedriver ett arbete på bred front för att försöka lösa bostadsmarknadens problem och för att undanröja hinder som i praktiken omöjliggör eller försvårar byggande av såväl studentbostäder som andra bostäder.

Här är länken till Chris österlunds artikel och här är länken till min replik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar