onsdag 8 augusti 2012

Det finns fortfarande inte någon quick-fix

Jag har skrivit om bristen på studentbostäder liksom ett antal andra har gjort. Att det råder en bristsituation både när det gäller studentbostäder och bostäder (framförallt hyresrätter) på många håll i landet råder det inte någon tvekan om. Däremot finns det olika förslag till lösningar, många mindre genomtänkta än andra.

Anders Cronqvist, informationschef på Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB), skrev den 28 juli på SVT-Debatt att "Stefan Attefall måste sluta skylla ifrån sig om studenternas bostadskris". Stefan Attefall svarade den 3 augusti under rubriken "Det finns ingen quick-fix för bostadspolitiken". Anders Cronqvist skriver nu i en slutreplik på SVT-Debatt att ”Stefan Attefall har fel, det finns visst snabba lösningar”.

Jag vill påstå att Anders Cronqvist har fel. Huge Fastigheter AB i Huddinge (där jag är styrelseordförande) byggde 169 nya studentbostäder som stod klara i slutet av 2009. Det var mer än vad som byggdes i hela Sverige året därpå. Vi skulle kunna bygga fler studentbostäder i dag om vi hade lämplig mark att bygga på.

Alldeles oavsett om statliga subventioner skulle finnas eller inte så kan det inte gå fortare än plan- och bygglovsprocessen. Den är under alla förhållanden gränssättande för om det är möjligt att bygga eller inte. Det innebär i sig att det inte finns någon quick-fix.

Dessutom är det märkligt att vissa ropar efter mer pengar i ”byggbolagens fickor”, det vill säga subventioner, medan (S)amma personer vill förbjuda att andra företag gör vinst. Ett annat känt faktum är att om någon skulle kunna förvänta sig subventioner skulle detta inte leda till annat än att man avvaktar med byggande till dess man vet hur man ska disponera sitt byggande för att få ut det mesta möjliga av subventionerna.

Slutligen har europeiska analysinstitut påpekat att det är just den tidigare ryckigheten med tillfälliga subventioner och investeringsbidrag som i grunden har skapat de strukturproblem som vi i dag ser på bostadsmarknaden. Studentbostadsmarknaden är inte något undantag. Långsiktigt stabila villkor måste vara grunden för en bostadspolitik där alla aktörer själva tar ansvar genom inom sitt respektive område.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar