måndag 27 augusti 2012

Regleringsretorik

I Fastighetstidningens nätupplaga har det i dag publicerats en artikel om ordets makt över tanken. Det finns mycket tänkvärt i den artikeln. Med ordvalet kan man påverka människor i positiv eller negativ riktning. Man kan också - med en felaktig användning av ord - förleda människor till felaktiga slutsatser.

Under de senaste dagarna har säkert många berörda reagerat på och haft funderingar kring den diskussion som förs om hyressättningsreglerna. Det är detta som en del har benämnt "hyresregleringen". Jag har för egen del kritiserat Expressens ledarsida för okunnighet i frågan.

I en seriös och konstruktiv diskussion är det nödvändigt att ha korrekta utgångspunkter. Visst kan man hålla på med att ta olika retoriska grepp när man diskuterar olika problem, men fortfarande, en spade är en spade och en grep är en grep. Den konstruktiva diskussionen blir enklare när man är överens om vilket verktyg det är man diskuterar inte minst om verktygen har likheter men för vissa ändamål också avgörande skillnader. I detta fall är det nog av olika skäl också betydligt viktigare än om jag väljer att kalla en byggnad som jag ogillar för "reaktorliknande" eller något annat som skapar negativa associationer. Denna typ av användning av ord riskerar inte att leda fel på samma sätt som en felaktig användning av ord som har en formell betydelse.

Jag tror för egen del också att det är viktigare att diskutera olika problem i sig. Gärna efter att ha skruvat ned konfliktnivån i diskussionerna.

Att prisbildningen på hyresbostadsmarknaden måste bli mer anpassad till bostadkonsumenternas värderingar har hyresbostadsmarknadens aktörer varit överens om, vilket också den så kallade trepartsöverenskommelsen är ett uttryck för. På många sätt är detta också en rättvisefråga, inte minst ur det perspektivet att man kan fråga sig varför den som har en bostad med betydligt färre kvaliteter ska betala en hyra som är lika hög som den som har en bostad - som både till standard och läge - har betydligt högre kvaliteter. Härutöver finns det en stor mängd frågeställningar och olika aspekter som anknyter till den nu aktuella diskussionen. Jag ska dock inte utveckla några andra delar just nu.

Här finns en länk till artikeln i Fastighetstidningen.

Här finns en del av den aktuella debatten, från Barbro Engmans blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar