tisdag 31 juli 2012

Det behövs fler studentbostäder

En av de viktigaste utgångspunkterna för moderat bostadspolitik är möjligheten för människor att kunna flytta till jobb eller till studier. Detta är viktigt, inte minst för att arbetslinjen ska fungera. Nu inför höstterminsstarten på universitet och högskolor är studentbostadsfrågan åter aktuell. Av den anledningen har jag en artikel på SvD Brännpunkt som handlar om studentbostäder.

Det finns helt uppenbart – åtminstone i storstadsområdena – en brist på bostäder som kan efterfrågas av unga och det saknas också studentbostäder. En orsak till detta är att det under de senaste 20 åren har det byggts ungefär hälften så många bostäder per capita i Sverige jämfört med våra nordiska grannländer. Med tiden har detta skapat ett underskott av bostäder, inte minst för unga människor, med osäkra anställningar och låga inkomster, och studenter.

I artikeln har jag redovisat några aktuella förslag på hur situationen på bostadsmarknaden ska kunna förbättras i ett kortare perspektiv. Ett av förslagen är att låta lärosätena ansvara för att det finns studentbostäder. Detta är en naturlig lösning i ett längre perspektiv då lärosäten som får statliga medel för utbildningsplatser också bör ansvara för att studenterna har någonstans att bo. Det borde rimligen ligga i lärosätenas intresse att studenter kan och vill bedriva sina studier hos just dem. Möjligheten för lärosäten att bygga och förvalta studentbostäder har varit tillfällig och tidsbegränsad. Detta har gjort att intresset har varit lågt från lärosätenas sida att bygga studentbostäder. Man har därifrån efterlyst att regeringen ska ta initiativ till att göra dessa regler permanenta. 

Möjligheten att flytta till arbete eller till studier måste finnas, men för att detta ska vara möjligt krävs det att det finns bostäder att flytta till. Detta är en prioriterad fråga för Moderaterna. Därför måste också arbetet med att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt fortsätta.

Här finns en länk till artikeln.

1 kommentar:

  1. Tänkte dela med mig av vad OECD säger vi ska göra för att stimulera bostadsbyggandet. De föreslår att växla till mer skatt på det oförbättrade landvärdet. Det skapar incitament att använda oanvänd mark inne i städer mer effektivt. Landskatten som OECD rekommenderar är dessutom en skatt som inte skapar en högre marginalkostnad för entreprenörer. Så den belastar inte marknaden, den saknar helt dödviktseffekter.


    Sida 13 och 17:
    http://www.oecd.org/regional/regionaldevelopment/49826482.pdf

    SvaraRadera