måndag 30 juli 2012

Bostadspolitikens betydelse för samhällsutvecklingen

Efter en tids lägre ambitionsnivå med bloggandet är det åter dags att öka intensiteten. De bostadspolitiska frågorna har fått ett rejält lyft under det senaste året och kopplingen till en flexibel och välfungerande arbetsmarknad är uppenbar. Detta arbetsmarknadsperspektiv är i sin tur starkt kopplat till möjligheterna för ekonomisk tillväxt i ett brett och övergripande samhällsperspektiv. Utgångspunkten är och måste vara att det ska vara möjligt att flytta till ett arbete eller till studier.
 
Även i andra avseenden har denna typ av frågor stor betydelse eftersom bostadsdrömmar är något som är i allra högsta grad centralt i de allra flesta människors liv. Dessutom har frågorna stor privatekonomisk betydelse.
 
Jag har tidigare redovisat en sammanställning över alla bostadspolitiska seminarier (med viss reservation för att jag kan ha missat något) under Almedalsveckan 2012. Den mycket stora mängden seminarier får ses som ett tydligt exempel på bostadsfrågornas betydelse. Härutöver är jag ganska säker på att antalet redaktionella artiklar med bostadsinriktning har ökat under det senaste året. Artiklarna har haft ett flertal skiftande perspektiv.

2 kommentarer:

 1. Enligt Statens folkhälsoinstitut finns ett generellt samband mellan ohälsa, framför allt hjärtproblem, och att bo i ett område med en hög andel låginkomsttagare. Anledningen är en högre risk att utsättas för brott, som kan medföra stress och en lägre vilja till att röra sig utomhus.

  Skolverket menar att bostadssegregationen är den enskilt största förklaringen till varför vissa skolor halkar efter i betygen, eftersom färre klasskompisar med högutbildade föräldrar leder till sänkt studiemotivation.
  Källa: FHI, Skolverket

  Bo Bubbla (bobubbla.blogspot.com)

  SvaraRadera
 2. Förutom att se över hyressättning och bostadsbyggande kan det ju vara bra att se över bristerna i kommunaltrafiken (även längre pendlingssträckor). Om pendeltrafiken fungerade bättre skulle säkert fler överväga att bo längre från stadskärnorna.

  SvaraRadera