onsdag 21 januari 2009

Sjöfylleri och arvsrättsliga frågor

Sjöfylleri och arvsrättsliga frågor har jag debatterat i kammaren i dag. Egentligen blev det inte någon debatt kring de arvsrättsliga frågorna men det blev det däremot när det gäller sjöfylleri. Här finns en länk till mitt första anförande i debatten. Anförandet följdes sedan av inte mindre än sex repliker.

Lite dagsaktuell statisktik beträffande sjöfylleribrott ser ut på följande sätt om man frågar sjöpolisen i Stockholms län. Vad man kan konstatera är att sjöfylleriet trendmässigt har minskat över tiden. Tidigare låg denna typ av brottslighet på ungefär 100 rapporterade fall per år. Man sammanställer just nu statistik för 2008. Gör man en jämförelse mellan 2007 och 2008 kan man konstatera att det i Stockholms län rapporterades 72 fall 2007 jämfört med 76 fall år 2008. Antalet fall där det har skett en sjöolycka i förening med sjöfylleri var 8 fall år 2007 jämfört med 9 fall år 2008.

När det gäller det totala antalet sjöolyckor kan man konstatera att i 90% av fallen har det varit fråga om nyktra båtförare.

När det gäller de arvsrättsliga frågorna blev det endast ett anförande. Länken till det anförandet finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar