lördag 24 januari 2009

Jämställt föräldraskap och tankeförbud

Efter presentationen av moderaternas politikutvecklingsgrupps, Lika möjligheter - Familj och arbetsliv, förslag kring "Jämställt föräldraskap"- gällande bland annat barnbidrag, föräldraförsäkring och vårdnadstvister - har många reagerat. Det har förekommit både positiva och negativa reaktioner. Vissa av reaktionerna har haft karaktären "tagit del - ej förstått", andra har varit positiva och återigen andra kritiska. Det som möjligen är en smula tråkigt är att de kritiska reaktionerna uteslutande riktar sig mot resonemang i textdelen, men å andra sidan väcker rapporten debatt och påvisar att Nya Moderaterna är ett parti som förtjänar att vara så stort det är och på sikt förhoppningsvis ännu större.

Moderaterna är och måste vara ett verklighetsanknutet parti som utgår från dagens problem för att kunna leverera framtidens lösningar inom olika områden. För att kunna göra det måste det ske en analys av dagens problem och det måste också resoneras kring framtidens lösningar. Att det förekommer samhällsproblem som många människor uppfattar som konkreta och påtagliga inom jämställdhetsområdet borde vara uppenbart för de allra flesta.

I delrapporten resoneras det kring vissa av de problem arbetsgruppen har fått till uppgift att behandla. Några av reaktionerna efter det att rapporten presenterades leder tankarna till den av Moderaterna tidigare hårt kritiserade så kallade tankeförbudslagen på kärnkraftens område. Av vissa kommentarer kan man nästan få uppfattningen att ett rakt och öppet resonemang inte är önskvärt. För egen del tror jag att en del av den beröringsångest som framskymtar och reaktionerna beträffande vissa frågeställningar hänför sig till hur man själv har levt sitt liv. Tiderna förändras precis som människors inställning i olika frågor. En viktig förutsättning för ett politiskt partis möjligheter till framgång och överlevnad är att vara orienterat i tiden.

Här finns en länk till en ledarartikel i Expressen som kommenterar rapporten. Här finns en länk till en artikel i Norrländska Socialdemokraten och här finns en länk till en artikel i E24.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar