måndag 26 januari 2009

Artikel om arbetsgruppens förslag

Klarläggande om Lika möjligheters - Familj och arbetsliv - förslag i delrapporten "Jämställt föräldraskap".

Först vill vi tydliggöra två sakförhållanden. 1) De förslag som lämnas i
delrapporten är arbetsgruppens förslag. Förslagen är ännu inte i någon del
fastslagen moderat politik. 2) Det föreslås inte någon ökad individualisering av
föräldraförsäkringen. Detta torde framgå för alla som läst rapporten.

Ovanstående citat är från en artikel som i dag publicerats på SVT Opinion som Hillevi Engström och jag skrivit med anledning av intervjun i Svenska Dagbladet förra veckan, där vi presenterade arbetsgruppens förslag. I artikeln förtydligar vi de förslag som arbetsgruppen faktiskt lägger fram rörande föräldraförsäkringen. Vi är också - vilket framgår ovan - tydliga med att arbetsgruppen inte har presenterat något förslag om en ökad individualisering av föräldraförsäkringen.

Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar