onsdag 31 oktober 2012

Social housing någonting för Sverige?

I tidningen Hem & Hyra finns i dag en artikel med rubriken "Socialbostäder på väg" där själva rubriken också är satt inom citationstecken. I artikeln anges att Sverige är det enda land i Europa som inte har särskilda "socialbostäder" för personer med låga inkomster, så kallad "social housing".

I artikeln framförs vissa farhågor om att man även i Sverige är på väg att få så kallade "socialbostäder" samtidigt som man påpekar att den svenska modellen har varit att blanda befolkningen. Enligt artikeln har de kommunala bostadsbolagen tagit ett stort ansvar för att hyra ut till människor i alla samhällsskikt.

Faktum är att det har sett ut på detta sett även historiskt. I den svenska 1700-talsstaden bodde bemedlade och mindre bemedlade i samma hus. Då var det status att bo på de nedre våningsplanen där de större så kallade våningarna låg. I samma hus på de övre våningsplanen låg mindre lägenheter där människor med vanliga och ofta enklare arbeten bodde. Således bodde även på den tiden människor med olika ekonomiska resurser i samma hus och i samma trappuppgångar.

Under Civilutskottets studieresa i USA tidigare under hösten - där vi studerade bostadspolitik och frågor gällande fysisk samhällsplanering - kunde vi konstatera att det fanns tydliga områden som var just områden för "social housing". Utvecklingen var dock på väg åt ett annat håll. För det första var produktionen och förekomsten av hyresrätter förhållandevis stor och skulle säkert framstå som överraskande stor för den som inte vet så mycket om amerikansk bostadsmarknad. För det andra var inställningen att inte särskilja ut människor med lägre inkomster.

Ett konkret exempel såg vi i Washington DC där bostäder för resursstarka människor blandades med bostäder av enkel karaktär. Blandningen var inte gjord på områdesnivå eller husninvå utan på lägenhetsnivå. Vad man också hade gjort var att exteriören på lägenhetsnivå var exakt densamma och lika påkostad. Ingen skulle kunna se utifrån vilka som bodde i lägenheterna och vilka skillnader som kunde finnas när det gäller inkomstförhållanden.

Vad som måste påpekas i detta sammanhang är att i Sverige ska allt som byggs uppfylla kraven i Boverkets byggregler när det gäller funktionsstandard. Sedan kan naturligvis olika saker vara mer eller mindre påkostade vilket också återspeglas i hyran.

Den aktuella artikeln finns inte tillgänglig "på nätet" ännu. Det är detta jag svarar i tidningen Hem & Hyra på frågorna "Ska socialbostäder införas i Sverige? Vad ska annars göras?":

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar