måndag 29 oktober 2012

Pressmeddelande om resultaten från Quebec

Tidigt i söndags morse kom jag hem efter att ha varit i Quebec i Kanada under en intensiv vecka då Interparlamentariska Unionens (IPU:s) 127:e session ägde rum. På plats fanns parlamentariker från 120 av världens länder samt representatnter för regionala parlament och olika organisationer, däribland FN. I fredags skickades ett pressmeddelande ut från riksdagen i syfte att redovisa resultaten från Quebec.

Vi från Sverige stödde förslaget till en "emergency item" avseende den humanitära krisen i Mali. Detta resulterade i en resolution med särskilt fokus på säkerhet och upprätthållandet av de demokratiska institutionerna.
 
Precis som jag rapporterat tidigare här på bloggen diskuterades även temat medborgarskap, identitet och kulturell mångfald, en diskussion som resulterade i "Quebec City Declaration". Under mitt anförande avseende detta tema påminde jag om Raoul Wallenbergs gärningar.

Jag har sedan en tid tillbaka också uppdraget att ingå som ledamot i styrgruppen för den parlamentariska delen av WTO-förhandlingarna. Jag har uppfattningen att det fanns ett intresse av svensk medverkan i styrgruppen eftersom förtroendet för Sverige är högre på många håll i världen (utanför EU) i jämförelse med flertalet andra länder inom EU. Sverige har över åren intagit en mer frihandelsvänlig inställning än den som präglat en del andra länder. Detta är i och för sig inte speciellt märkligt för ett litet exportberoende land.

På IPU:s hemsida kan man ta del av ytterligare information.

Här finns en länk till pressmeddelandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar