måndag 9 september 2013

Drogfrihet måste vara målet ... DN-debatt

I fredags skrev jag tillsammans med min parti- och riksdagkollega Isabella Jernbeck på DN-debatt om svårigheterna att diskutera behandlingsalternativ inom missbruksvården som innebär att människor ska bli drogfria. Vår uppfattning är att detta borde vara målet för all missbruksvård. Till och med Gerhard Larsson - som jag har debatterat med ett antal gånger - ansåg att drogfrihet borde vara målsättningen när jag debatterade med honom i Aktuellt förra hösten.

Det märkliga i sammanhanget är att reaktionerna blir så starka. Vi har inte sagt att det inte ska få förekomma substutitionsbehandlingar utan pekat på ett antal problem. Ett av problemen är att det handlar om enskilda människor och om den den påstådda vetenskapliga inriktningen inte passar in i det enskilda fallet så får vederbörande inte möjligheten att bli drogfri.

Utifrån mitt eget perspektiv skulle detta kunna jämföras med att någon döms i domstol - inte på vad som förekommit i det enskilda fallet utan på vad som gäller i allmänhet. Detta skulle vara fullständigt rättsvidrigt. Om vad som enligt vissa gäller generellt går före vad som gäller i det enskilda fallet råkar enskilda människor ut för något motsvarande inom sjukvården. Detta är inte rimligt.

Jag har dock inte bara mötts av negativa reaktioner utan också av positiva - i lika stor omfattning. Jag redovisar därför ett av alla positiva gensvar som har framförts.

Inlägget har kortats något och avidentifierats.
     
"Jag vill bara tacka för ert inlägg i dn debatt, det var det bästa jag läst på länge. Jag kommer i nära kontakt med båda grupperna av människor, de som går på substitutionsdroger och de som lever helt drogfritt och jag har känt mig bedrövad över att det som verkar premieras är substitutionsdroger och att det inte ens har funnits en diskussion kring detta.

Jag tror att samhället har allt att vinna i längden på att försöka få människor att bli drogfria, det jag har sett är att människor i 12stegsprogram ofta inte bara blir drogfria utan blir tillgång för samhället.

Så tack för än en gång för ert inlägg, det behövs verkligen diskuteras."
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar