onsdag 22 augusti 2007

Rekordmånga i sysselsättning

Statistiska Centralbyrån, SCB, publicerar idag sin arbetskraftsundersökning (AKU). I pressmeddelandet står bland annat att under juli månad var antalet sysselsatta 4 660 000 personer, en ökning med 116 000, eller 2,6 procent jämfört med juli 2006. Antalet sysselsatta är därmed det högsta antal som uppmätts i AKU. Då bör man också veta att SCB publicerat AKU sedan 1959. Den förra toppnoteringen i antalet sysselsatta var från sommaren 1990.

Ökningen i sysselsättning är, som en teoretisk jämförelse, lika stor som om samtliga invånare i Huddinge- och Nynäshamns kommuner hade kommit i sysselsättning på ett år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar