fredag 10 augusti 2007

Fallande arbetslöshet mitt i sommaren

Mitt i sommaren rapporterar AMS - mycket glädjande - att arbetslösheten fortsätter att sjunka. I ett pressmeddelandet från AMS sägs det att arbetslösheten har sjunkit med 1,5 procentenheter i juli 2007 (3,7 procent arbetslösa nu) jämfört med juli 2006 (5,2 procent arbetslösa då). Det innebär att arbetslösheten har minskat med en tredjedel. Dessa siffror gäller hela riket.

I min hemkommun Huddinge har arbetslösheten sjunkit till 3 procent i juli 2007. Det motsvarar 1 760 arbetslösa. Motsvarande siffra i juli förra året var 3,6 procent, vilket motsvarade 2 106 arbetslösa.

Dessa siffror från AMS innebär att fler människor har kommit tillbaka in på arbetsmarknaden och att dessa människor därigenom har fått både arbetskamrater och en egen försörjning. Kampen mot utanförskapet går vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar